SNCU zet in op communicatie

0

Communicatie staat het komende jaar hoog in het vaandel bij de SNCU. Om naleving van de cao’s voor uitzendkrachten te bevorderen, wil de stichting dit jaar meer gebruik maken van haar voorlichtende functie.

Dit blijkt uit de speerpunten voor 2012 die de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten op haar website heeft gepubliceerd.

Deze voorlichting betreft enerzijds informatie over de inhoud van de cao’s. Daarnaast wil de SNCU ook haar werkwijze en de stappen in een onderzoek naar een uitzender duidelijk maken.

Communicatiedoelstellingen

Communicatie wordt echter niet alleen ingezet om voor te lichten. De SNCU vindt communicatie een belangrijk instrument om tot een effectieve handhaving te komen. Daarom zijn er drie communicatiedoelstellingen geformuleerd.

  • Communicatie moet bijdragen aan het vergroten van de perceptie en de pakkans.
  • Communicatie moet het draagvlak van de SNCU in de branche vergroten
  • Met behulp van communicatie moet het imago van de uitzendbranche in Nederland beschermd en verbeterd worden.

Andere speerpunten

De SNCU heeft ook andere speerpunten voor 2012 geformuleerd om naleving van de cao te bevorderen.

  • De stichting zal veel aandacht besteden aan het verscherpen en verdiepen van het onderzoek. Daar horen ook het toepassen van nieuwe onderzoeksmethoden bij.
  • De SNCU zal in 2012 ook focussen op de nakoming van de rechten van uitzendkrachten. Indien uitzendbureaus een overtreding hebben begaan, zullen zij worden gedwonen de bandeelde werknemers te betalen.
  • Tot slot zal de SNCU zich in 2012 richten op de verdieping in de relaties die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Een belangrijke samenwerking is de publiek – private samenwerking. SNCU wil deze samenwerkingen tot stand brengen en intensiveren.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer