‘De impact van data, generatieve AI en D&I’

0

De wereld van HR verandert in hoog tempo, ingegeven door actuele wetgeving, veranderingen in de arbeidsmarkt en natuurlijk door alle innovaties, op gebied van data en generatieve AI, die veel impact hebben op ons werkende leven. Waarin zit voor organisaties de waarde van dergelijke innovaties?

Door Frank Klein

XpertHR is een wereldwijde organisatie (binnen het beursgenoteerde RELX) gericht op tooling, data en analytics in de wereld van HR en Reward. Onze oplossingen voorkomen juridisch-financiële problemen, maken werkprocessen eenvoudiger en ondersteunen leidinggevenden en HR-professionals in het nemen van betere beslissingen. Dat doen we in Nederland door middel van hoogwaardige HR-content en -tools en cao-data.

Het hoofdkantoor van XpertHR bevindt zich in Londen en er zijn ook vestigingen in Chicago, New York en op de Filippijnen. Ik ben drie jaar geleden in Amsterdam als countrymanager aangesteld om te innoveren op het gebied van de combinatie van een content/tooling business en een data en analytics business. Mijn achtergrond ligt op twee terreinen: ten eerste vernieuwende manieren van innoveren; vanuit een traditie die Growth Hacking heet, waarin experimenteren, data en creativiteit centraal staan. Het liefst samen met klanten en partners. En ten tweede het benutten van data en technologie om klantprocessen en interne processen beter te laten verlopen, met de nadruk op datagedreven werken.

Grootste verzameling cao’s

In de internationale groep is XpertHR al meer dan tien jaar een betrouwbare informatie -en tooling partner voor de Nederlandse flexbranche en HR-wereld. Daarnaast heeft XpertHR Nederland een rol als “Lab”, waarbij wij samen met klanten en partners veel projecten ‘pilotten’ om die vervolgens nationaal en internationaal uit te rollen. Een hele leuke en inspirerende positie! Een van de succesvolste innovaties van de laatste drie jaar ligt op het gebied van cao-data: wij beschikken over de grootste verzameling van cao’s in Nederland, waarvoor we een exclusief partnership hebben met de FNV. Daarnaast werken we samen met heel veel partijen in de flexwereld, met name de bekende softwareproviders, met als doel onze klanten en hun afnemers gemakkelijker, efficiënter en kostentechnisch te laten werken. Dat doen we door cao-data, op basis waarvan bijvoorbeeld de inlenersbeloning wordt berekend, beschikbaar te maken voor hun systemen, oftewel: CAO Data as a Service. Hiermee maken we het werkende leven van iedereen die in zijn/haar werk afhankelijk is van cao-data een stuk aangenamer, omdat de data binnen bestaande software beschikbaar is.

AI tijdens arbeidskrapte

Het werkende leven van HR-professionals staat in deze branche nog altijd onder druk van een krappe arbeidsmarkt. Het vreemde is dat we in flexland de uren weliswaar zien afnemen, dat er echt sprake lijkt te zijn van een ‘cooling down’ in de economie, maar dat er nog wel steeds een grote schaarste aan arbeidskrachten is. Een situatie waarin de snelle ontwikkeling van generatieve AI een uitkomst kan bieden, omdat je daarmee grote efficiëntieslagen kan slaan en betere inzichten kunt krijgen; AI kan in de industrie zowel als een procesoptimalisatietool goed ingezet worden en als een product/data-analysetool. Ook al zien we nu al veel oplossingen voorbij komen, we staan nog maar aan de wieg van een enorme versnelling in het ontwikkelingen en implementeren van dergelijke oplossingen.

Gelijke beloning

Interessante trend om ook bij stil te staan, is het thema Diversity & Inclusion, en in het bijzonder de loonkloof in Nederland tussen met name mannen en vrouwen. In de Tweede Kamer ligt al geruime tijd een wetsvoorstel (vanuit EU-wetgeving) dat bedrijven vanaf een bepaalde omvang verplicht te rapporteren over hun ‘pay gaps’. Hiervoor ontwikkelden wij de data-analyseoplossing Gapsquare, die de diversiteit van je organisatie in kaart brengt, mogelijke pay gaps rapporteert en adviezen geeft hoe deze op te lossen. Hiermee weten organisaties zeker dat ze in kaart hebben of en hoe ze aan de wet moeten voldoen.
Het thema ’equal pay’, en in bredere zin diversiteit en inclusiviteit, wordt bovendien steeds belangrijker in de strijd om het juiste talent; gelijke beloning is hierbinnen een heel belangrijk thema. Het belang hiervan komt dus zowel in wetgeving als talentacquisitie en retentie tot uiting, twee krachten die elkaar komend jaar heel erg gaan versterken.

Creativiteit

Om door te gaan op dit onderwerp, het vinden van personeel: flexbedrijven zullen het nog meer moeten zoeken in doelgroepen waarop zij zich traditioneel niet richten; van arbeidsmigranten tot senioren. Ik moedig de diversiteit aan die hierdoor ontstaat, om vele redenen: diverse, inclusieve workforces presenteren zeer aanmerkelijk beter en dat heeft een belangrijke maatschappelijke functie.

Door de aanhoudende schaarste zullen bedrijven in de flexmarkt nog creatiever omgaan met het vinden van arbeidskrachten. En die creativiteit vraagt weer om specifieke employer branding-campagnes, die normaal gesproken vooral gericht zijn op het werven van vaste medewerkers. De markt is nu alleen zo schaars dat het ook in flexwerk erg belangrijk wordt jezelf goed te positioneren, zodat mensen graag voor jouw organisatie werken, ook al gaat het om tijdelijk werk. Diversiteit en Inclusiviteit is het antwoord.

Fundamentele verandering

Bij alle trends, uitdagingen en oplossingsrichtingen zal generatieve AI een cruciale rol spelen. Maar hoe kun je daar als organisatie nu mee beginnen? De eerste stap is binnen je organisatie op zoek gaan naar de early adopters, en die mensen ook een eindverantwoordelijkheid geven om, bijvoorbeeld, voor het MT in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn. Wees daarbij wel bewust van de risico’s. Ten eerste het invoeren van bedrijfsgevoelige informatie; doe dat niet in Open AI, maar maak dan de stap naar eigen, afgesloten omgeving of omgeving van een betrouwbare partner. Ander aandachtspunt is het adagium, ‘garbage in, garbage out’;
zonder goede, betrouwbare input en zonder de juiste opdrachten aan het algoritme, kan het algoritme gaan ‘hallucineren’ zoals dat heet. Met als risico hele slechte output. Hoe hoger de kwaliteit van de input, hoe kleiner de kans op ‘hallucinaties’. Hier ligt de waarde van hoogwaardige content en dataproviders.

De boodschap die ik graag wil meegeven, is dat recente ontwikkelingen in AI echt een fundamentele verandering brengen. Maar alleen door in te zetten opkwaliteit en we er technologisch en maatschappelijk verantwoordelijk mee om gaan. Omarm deze ontwikkeling en je zult in staat zijn het werkende leven binnen jouw organisatie efficiënter in te richten, zodat jouw workforce meer tijd overhoudt voor de meest waardevolle taken en de kans op fouten sterk verminderd wordt, zoals bijvoorbeeld bij het calculeren van de inlenersbeloning. De volgende stap is data-analyse met behulp van AI.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met XpertHR.

Frank Klein is directeur van XpertHR.

 

Over Auteur

Reageer