Tag: werkzoekende

Arbeidsmarkt
CWI: werkloosheid daalt amper meer

De daling van de werkloosheid is bijna voorbij. Dat concludeert het
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) uit de cijfers over het aantal werkzoekenden
in oktober. In die maand nam het aantal werklozen nog maar met negenhonderd
af.

1 5 6 7 8