Aan het werk zonder arbeidsovereenkomst kost werkgever een maandsalaris

0

Een werkgever biedt een werknemer per e-mail een arbeidsovereenkomst aan. De werknemer aanvaardt dat aanbod.

Als de werkgever zich dan toch bedenkt, kan hij niet zomaar van de werknemer af: er is een arbeidsovereenkomst zonder proeftijd tot stand gekomen. De kostenpost voor de werkgever blijft beperkt tot een maandsalaris.

De situatie

Een werknemer krijgt na een sollicitatiegesprek in januari 2010 een e-mail van zijn toekomstige werkgever met een voorstel voor een arbeidsovereenkomst. Het voorstel bevat meer dan dertig punten waaronder het salaris, de functie, de ingangsdatum van 1 maart en “één maand proeftijd, overgaand in een jaarkontrakt”. Op 21 februari komt de werkgever per e-mail terug op het aanbod. De aangeschafte bedrijfskleding mag de werknemer behouden als hij de factuur opstuurt.

De vordering

De werknemer neemt hier geen genoegen mee en stapt naar de kantonrechter. Hij vindt dat er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en vordert daarom betaling van één maandsalaris.

Het verweer

De werkgever stelt dat het voorstel dat hij per e-mail heeft gedaan geen arbeidsovereenkomst was maar een brief waarin de voorwaarden stonden waaronder iemand in de functie van kok bij het bedrijf aan de slag kan. Als de rechter oordeelt dat er wel een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, dan is de werknemer ontslagen in zijn proeftijd.

Het oordeel

De rechter maakt korte metten met het standpunt van de werkgever. Er is wel een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen: er was een aanbod (de e-mail) en de werknemer heeft dat, per telefoon, aanvaard. Uit de feiten maakt de rechter op dat er ook al uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.

Ongeldige proeftijd
De proeftijd is niet schriftelijk overeengekomen en daarom kan de werkgever zich niet beroepen op een rechtsgeldig gegeven ontslag in de proeftijd. Het beding was ook niet eenduidig geformuleerd en als de zaak normaal was verlopen zouden de partijen de dertig punten uit het voorstel in een arbeidsovereenkomst hebben vastgelegd maar zover is het niet gekomen, overweegt de rechter.
De vordering van de werknemer van (slechts) één maandsalaris wijst de rechter toe.

Bron:
LJN BQ2461
, Kantonrechter Groningen
Arbeidsovereenkomst per e-mail
07 april 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer