Aantal vaste contracten neemt af

0

Er zijn steeds minder werknemers met een vast contract. Het aantal zelfstandigen en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is gestegen. Vooral werkenden jonger dan 35 jaar hebben minder vaak een vaste baan.

Grafiek: Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsrelatie. Bron: CBS

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Flex
Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is in 2006 en 2007 sterk gestegen en daarna gestabiliseerd. Dit jaar nam het weer iets toe. Het aantal flexwerkers lag in het derde kwartaal van 2012 ruim 340 duizend hoger dan tien jaar eerder. Er zijn vooral meer tijdelijke werknemers met uitzicht op een vast contract. Het aantal zelfstandigen groeide de hele periode tussen 2002 en 2012.

Conjunctuur
In het derde kwartaal van 2012 bestond 69 procent van de werkzame beroepsbevolking uit werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Tien jaar eerder was dat nog 75 procent. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie volgt met enige vertraging de conjunctuur. Als de economie aantrekt, neemt hun aantal toe. Als het economisch slechter gaat, neemt hun aantal weer af.

Jongeren
Vooral jongere werkenden hebben minder vaak een vaste baan. Onder 25- tot 35-jarigen daalde het aandeel met een vaste arbeidsrelatie van 77 tot 68 procent. Onder 15- tot 25-jarigen was de daling nog groter.

Laagopgeleiden
Laagopgeleiden hebben relatief vaak een flexibele arbeidsrelatie, hoogopgeleiden hebben juist relatief vaak een eigen bedrijf. In het derde kwartaal van 2012 had 20 procent van de laagopgeleiden een flexibel contract en 13 procent was zelfstandige. Bij de hoogopgeleiden was dat respectievelijk 14 en 17 procent.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer