NBBU gaat toetsen op naleving gelijkheidsbeleid

0

Geen uitzendbureaus meer die meegaan in discriminerende verzoeken. Dat is het doel van het vernieuwde gelijkheidsbeleid van de NBBU.

Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem dat ook op de arbeidsmarkt nog geregeld de kop opsteekt, onder meer in het contact tussen opdrachtgever en uitzendonderneming. Ontoelaatbaar, stelt de NBBU.

Gedragsverandering

De oplossing voor discriminatie ligt in gedragsverandering. Tot dusverre richtte de NBBU zich met name op voorlichting en het ontwikkelen en aanbieden van producten en trainingen. Dat blijft de branchevereniging haar leden aanbieden, maar de NBBU wil gaan meer doen.

Omgaan met discriminatie

Ondernemers en directies denken soms ten onrechte dat de mensen in hun organisatie weten hoe ze moeten omgaan met discriminatie. Medewerkers zelf ervaren dit niet altijd zo. Juist in het contact tussen uitzendbureau en opdrachtgever moet volledig transparant zijn wat van iemand wordt verwacht en waarom.

Toetsen op naleving

De NBBU eist van leden een bedrijfsvoering die gelijkheid als uitgangspunt heeft en wil hierop controleren, met behulp van een externe onafhankelijke controleur.

NBBU-leden conformeren zich aan de Ondernemerscode, waarin een gelijkheidsbepaling is opgenomen. Deze code blijft bestaan, maar in de toekomst toets de NBBU ook op naleving. Dit betekent dat de NBBU aan de huidige cao-audits de eis toevoegt dat de onderneming een gelijkheidsbeleid heeft geïmplementeerd.

Mystery calls

NBBU toetst of leden ingaan op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Dat doet de brancheorganisatie door middel van mystery calls, als steekproef achteraf. Als de onderneming onvoldoende scoort op de audit of mystery calls komt de onderneming in een verbetertraject terecht. In het verbetertraject stelt de NBBU vast of de onderneming tekort is geschoten in haar beleid of dat een individuele medewerker een discriminerend verzoek verkeerd in behandeling heeft genomen. Bijvoorbeeld door onvoldoende gespreksvaardigheid of kennis of het niet herkend hebben van het discriminerend verzoek. Er dienen vervolgens passende maatregelen getroffen te worden om dit een volgende keer te voorkomen.

Geen naming & shaming

Uit verschillende hoeken klinkt de roep om naming & shaming van bedrijven die zijn ingegaan op discriminerende verzoeken. De NBBU is hier geen voorstander van. Dit leidt namelijk niet tot het oplossen van het probleem. Naming & shaming is wat de NBBU betreft alleen aan de orde na een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang die leidt tot een veroordeling.

Gelijkheid en diversiteit

De NBBU wil bij haar leden invloed uitoefenen door nieuwe eisen op te stellen en het  verbinden van consequenties aan het niet-naleven hiervan. Daar waar de NBBU slechts indirect invloed kan uitoefenen, namelijk bij de discriminerende verzoeken die vanuit de markt komen, wil de brancheorganisatie samenwerken met andere partijen, waaronder de overheid, opdrachtgevers, maatschappelijke partijen en expertorganisaties. De NBBU is al in gesprek met deze partners. Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we gelijkheid bevorderen en de voordelen van diversiteit laten inzien, zo stelt de NBBU.

Bron: NBBU

Lees ook:

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer