Actie tegen discriminatie in de uitzendsector

1

ABU en NBBU gaan harder optreden tegen uitzendondernemingen die meegaan in discriminerende verzoeken. Training en tools blijven belangrijk, maar de brancheorganisaties gaan ook strenger controleren of uitzendondernemingen zich aan de regels houden.

ABU en NBBU sluiten met hun plannen aan bij de Aanpak arbeidsmarktdiscriminatie in de uitzendsector van staatssecretaris Van Ark. In haar Kamerbrief gaat de staatssecretaris uitgebreid in op de plannen van de brancheorganisaties.

Staatssecretaris Van Ark wil in het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie nader onderzoeken of de de Inspectie SZW een sterkere rol kan spelen bij de aanpak van discriminatie tijdens werving en selectie. De Inspectie heeft nu, zolang er geen sprake is van een formele arbeidsrelatie, geen bevoegdheid om toe te zien op het werving- en selectiebeleid, zowel in algemene zin als bij uitzendbureaus.

Realistische aanpak

ABU-voorzitter Jurrien Koops is tevreden over de plannen van het kabinet: “De staatssecretaris kiest voor een realistische aanpak voor het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt, waarin niet alleen de uitzendbranche maar ook werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook erkent zij dat er een cultuuromslag nodig is. Dat vinden wij ook en dat zie je terug in ons plan. Wij zetten alles op alles om discriminatie uit te bannen.”

NBBU noemt het ontoelaatbaar dat discriminatie nog regelmatig de kop opsteekt in het contact tussen opdrachtgever en uitzendonderneming. “Ondernemers en directies denken soms ten onrechte dat de mensen in hun organisatie weten hoe ze moeten omgaan met discriminatie. Medewerkers zelf ervaren dit niet altijd zo. Juist in het contact tussen uitzendonderneming en opdrachtgever moet volledig transparant zijn wat van iemand wordt verwacht en waarom.”

Regels tegen discriminatie

NBBU-leden conformeren zich aan de Ondernemerscode, waarin een gelijkheidsbepaling is opgenomen. Deze code blijft bestaan, maar in de toekomst toets de NBBU ook op naleving. Dit betekent dat we aan de huidige cao-audits een eis toevoegen: dat de onderneming een gelijkheidsbeleid heeft geïmplementeerd. De NBBU zet een externe afhankelijke controleur in om te checken of de bedrijfsvoering van haar leden gelijkheid als uitgangspunt heeft.

Ook de ABU kent al gedragsregels tegen discriminatie. Daar komt nu een extra lidmaatschapseis bovenop. “Van ABU-leden wordt verwacht dat zij zorgen voor actief antidiscriminatiebeleid. Het niet voldoen aan deze eis kan leiden tot royering. Deze lidmaatschapseis wordt gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsinstanties. De eis gaat, na goedkeuring door de leden, deze zomer in.”

Mystery calls

Zowel ABU als NBBU gaan hun leden controleren met mystery calls. NBBU: “Als de onderneming onvoldoende scoort op de audit of mystery calls komt de onderneming in een verbetertraject terecht. In het verbetertraject stellen we vast of de onderneming tekort is geschoten in haar beleid of dat een individuele medewerker een discriminerend verzoek verkeerd in behandeling heeft genomen. Bijvoorbeeld door onvoldoende gespreksvaardigheid of kennis of het niet herkend hebben van het discriminerend verzoek. Er dienen vervolgens passende maatregelen getroffen te worden om dit een volgende keer te voorkomen.”

Naming & shaming

De NBBU is niet van plan uitzenders die zich schuldig maken aan discriminatie publiekelijk te schande te maken. “Naming & shaming is wat de NBBU betreft alleen aan de orde na een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang die leidt tot een veroordeling.”
ABU is wel van plan de uitkomsten van de onderzoeken en mystery calls openbaar te maken, maar zal daarbij ook geen namen van organisaties noemen.

Training en voorlichting

Om ervoor te zorgen dat intercedenten sterker in hun schoenen staan tegenover opdrachtgevers die liever een Arjan dan een Ahmed in hun bedrijf zien, blijft er ook veel nadruk op training en voorlichting liggen. ABU: “Er is inmiddels een training beschikbaar voor intercedenten waarin zij gesprekstechnieken kunnen oefenen om zo hun weerbaarheid bij discriminerende verzoeken te vergroten. Ook zijn een spieksheet en app beschikbaar en wordt gewerkt aan een belscript dat houvast geeft bij lastige gesprekken.”

Lees ook:

Over Auteur

1 reactie

Reageer