Ontslag op staande voet na 11 dagen onverwijld?

0

Is een ontslag op staande voet elf dagen na het voorval onverwijld? De kantonrechter vond van wel omdat het ontslag kort nadat de bevoegde persoon werd ingeschakeld, was gegeven.

De situatie
Een verloskundige doet op 8 oktober 2008 een controle bij een zwangere met een ziekte die een verhoogd risico geeft op complicaties. Het kindje komt een dag later levenloos ter wereld. Op 13 oktober wijzigt de verloskundige de status van de patiënte. Op 16 oktober wordt de wijziging ontdekt en op 24 oktober wordt de verloskundige op staande voet ontslagen. Tot aan het ontslag heeft ze gewoon gewerkt. De werkgever heeft na het ontslag op staande voet een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding ingediend bij de kantonrechter. Dit verzoek is toegekend en de arbeidsovereenkomst is, voorzover die nog bestond, per 6 februari 2009 ontbonden.

De vordering

De werkneemster beroept zich op nietigheid van het ontslag op staande voet en vordert loonbetaling over de periode van 24 oktober 2008 tot 6 februari 2009.

Het oordeel

Bij de beoordeling van de onverwijldheid van een ontslag op staande voet moet volgens de jurisprudentie worden uitgegaan van het tijdstip waarop de tot het ontslag bevoegde persoon op de hoogte is gekomen van de ontslagreden. De direct leidinggevende die op 16 oktober de wijziging ontdekte, was niet bevoegd de werkneemster te ontslaan. De Raad van Bestuur was dat wel en het ontslag is gegeven kort nadat die Raad werd ingeschakeld. Daarom oordeelt de kantonrechter dat het ontslag onverwijld is gegeven.

Voor wat betreft de dringendheid oordeelt de kantonrechter dat het heimelijke gedrag van de werkneemster niet door de beugel kan, maar dat het geen reden is voor ontslag op staande voet. De werkneemster is hangende het onderzoek niet geschorst en heeft tot en met 24 oktober gewoon gewerkt. Blijkbaar was de gedraging niet zo ernstig dat er direct actie nodig was. Er zijn ook verzachtende omstandigheden. De verloskundige, die nog maar beperkte werkervaring had, heeft waarschijnlijk in een opwelling ondoordacht gehandeld.

De kantonrechter wijst de vordering tot loondoorbetaling voor drie maanden toe (van 24 oktober 2008 tot 24 januari 2009).

LJN BL8854
Kantonrechter Middelburg
Ontslag op staande voet
Eerste aanleg
23 november 2009

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer