Opnamen verborgen camera niet toegestaan als bewijs

1

Een begeleider in een verzorgingstehuis wordt op staande voet ontslagen op basis van camera-opnamen die familie van een cliënt stiekem heeft gemaakt. De beelden mogen van de kantonrechter niet als bewijs dienen.

De situatie

Een werknemer werkt als persoonlijk begeleider in verzorgingstehuis. Sinds maart 2009 was hij de begeleider van een cliënt die in oktober 2009 is overleden. De begeleider en de familie verschilden van mening over de verzorging van de cliënt. Na het overlijden stuurt de familie een klachtenbrief en een cd met heimelijk gemaakte beeldopnamen. Naar aanleiding van de klacht, het beeldmateriaal en gesprekken met collega’s en met de werknemer zelf, is de werknemer eerst geschorst en daarna op staande voet ontslagen.

De vordering

De werkgever vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor zover vereist.

Het verweer

De werknemer vordert tegelijkertijd wedertewerkstelling en doorbetaling van haar salaris. Als de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden, wil ze een ontbindingsvergoeding met een correctiefactor van C=2.

Het oordeel

De kantonrechter constateert dat het ontbindingsverzoek alleen steunt op de behandeling van de overleden cliënt. De camerabeelden, die door een heimelijk geïnstalleerde camera zijn gemaakt, zijn onrechtmatig verkregen bewijs en mogen niet gebruikt worden in de procedure. De kantonrechter heeft de beelden ook gezien en constateert dat daaruit ook geen handelen blijkt dat een ontbinding rechtvaardigt. De werknemer heeft gehandeld volgens de medische instructies van de arts van de cliënt.

Het blijkt dat de dochter van de overleden cliënt al eens was aangesproken op haar gedrag en dat er zelfs was gedreigd haar een toegangsverbod op te leggen. Gezien dit gegeven mocht de werkgever niet zomaar af gaan op de klacht van de familie. De werkgever had de werknemer beter moeten beschermen tegen ongewenst gedrag van de familie van de cliënt, aldus de kantonrechter.
De kantonrechter kent de werkneemster een ontbindingsvergoeding toe van iets meer dan € 100.000 (C=2).

Verborgen cameratoezicht toegestaan

Een werkgever mag met verborgen camera’s toezicht houden op de werkplek maar dan wel onder strikte voorwaarden. De werknemers moeten op de aanwezigheid van verborgen camera’s gewezen zijn en de inzet van verborgen camera’s moet ook proportioneel zijn.

Bron:
LJN BM8556. Kantonrechter Middelburg
Cameratoezicht op de werkplek
Eerste aanleg, 8 april 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

 1. Er zijn toch een aantal verschillende wijze waarop en wanneer het wel mag!

  Nee, normaal gesproken mag dat niet. Maar wordt er bijvoorbeeld veel gestolen of gefraudeerd binnen uw organisatie, dan mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera. Dit wordt heimelijk cameratoezicht genoemd.

  Voorwaarden verborgen camera
  Uw werkgever mag alleen een verborgen camera gebruiken als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  Het lukt uw werkgever niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of fraude.
  De controle met de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is nooit toegestaan!).
  De inbreuk op de privacy van de werknemers is zo klein mogelijk. Cameratoezicht in het toilet bijvoorbeeld gaat dus te ver.
  Uw werkgever informeert de betrokken werknemers achteraf over de controle met de verborgen camera.

  Bron: securesolutions.nl/nl/cms/faq/

Reageer