Splitsing activiteiten. Werknemer niet mee over naar nieuwe werkgever.

0

Bij een splitsing van cateringactiviteiten gaan de medewerkers niet mee over naar een van de twee nieuwe werkgevers.

 

De identiteit van de onderneming is niet hetzelfde.

De situatie

Cateraar Albron beëindigt een cateringcontract voor elf locaties van een onderwijsgroep. In maart 2010 worden de activiteiten aan twee andere cateraars gegund. In de cao voor de contractcateringbranche is geregeld dat bij een contractswisseling de nieuwe werkgever verplicht is de betrokken werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De nieuwe cateraars nemen geen personeel van Albron over. Omdat er onduidelijkheid is over het al dan niet moeten overnemen van een cateringmanger, stappen de partijen gezamenlijk naar de rechter om die te laten beslissen wat er moet gebeuren.

De standpunten

In deze kwestie zijn er drie standpunten.

  • De cateringmanager vindt dat de nieuwe cateraars hem een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten aanbieden. Hij baseert dit standpunt op de cao, op goed werkgeverschap en redelijkheid en billijkheid.
  • Albron stelt dat het gaat om een overgang van onderneming en daardoor gaat de werknemer op grond van de wet mee over naar de nieuwe cateraars.
  • De cateraars stellen dat er geen overgang onderneming is en ook geen situatie zoals in de cao is beschreven. De cateringmanager blijft dus gewoon in dienst van Albron.

Het oordeel

De kantonrechter behandelt het vraagstuk stap voor stap en komt zo tot het oordeel dat de werknemer in dienst blijft bij Albron.

Allereerst is er geen sprake van een overgang van onderneming. De identiteit van de onderneming is gewijzigd door de splitsing. En er kan ook niet gezegd worden dat de werknemer alleen werkte voor het deel dat de ene cateraar heeft overgenomen.

De cao geeft alleen aan dat bij een contractswisseling de nieuwe werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden. De cao voorziet niet in het geval er een overgang plaatsvindt naar meerdere werkgevers. Daarom moet de zaak beoordeeld worden naar goed werkgeverschap en redelijkheid en billijkheid. Het uitgangspunt van de cao is dat de werknemers het werk volgen. Maar door de splitsing is er geen vergelijkbare functie meer voor de werknemer. De rechter concludeert dat een redelijke uitleg is dat de werknemer in dienst blijft bij Albron.

Bron:
JAR 2011/43
Kantonrechter Amsterdam
Overgang vanonderneming
Eerste aanleg, 14 oktober 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer