Werknemer vangt bot bij loonvordering. Kort geding biedt geen ruimte voor nader onderzoek.

0

De kantonrechter wijst de loonvordering van een werknemer af. Niet vanwege de inhoud, maar omdat er in een kort geding geen ruimte is voor nader onderzoek.

De situatie

Werknemer is sinds 2003 als autoverkoper werkzaam bij de rechtsvoorganger van Auto Janssen Roermond B.V. Per 1 oktober 2009 is de werkgever gestopt met zijn bedrijf. De huur van de bedrijfsruimte en een deel van de inventaris is overgenomen door een ander autobedrijf. Ook is afgesproken dat het autobedrijf de werknemers een arbeidsovereenkomst tegen gelijke arbeidsvoorwaarden zal aanbieden. De werknemer heeft het aanbod geweigerd omdat het een lager salaris en een andere provisieregeling inhield.

De vordering

De werknemer stelt dat er sprake is van een overgang van onderneming waardoor zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaat op de nieuwe eigenaar/werkgever. Daarnaast is er ook sprake van een derdenbeding. Op deze gronden vordert hij in een kort geding doorbetaling van zijn salaris.

Het oordeel

Een kort geding loopt vooruit op de inhoudelijke behandeling in een bodemprocedure. Er moet dus met voldoende zekerheid voorzien zijn over de verwachte uitspraak in de bodemprocedure.

In dit geval is onduidelijk is of er sprake is van een overgang van onderneming. Weliswaar is de bedrijfsruimte en een gedeelte van de inventaris overgenomen, maar er zijn ook omstandigheden die juist in de richting wijzen van een beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, zoals de beëindiging van het Citroën-dealerschap, de verkoop van de voorraad auto’s en auto-onderdelen, de opzeggingen van de postbus, abonnementen en de aansluiting van de pinautomaat.

Over het derdenbeding oordeelt de kantonrechter het volgende. Het aanbieden van een arbeidsovereenkomst met gelijke voorwaarden kan niet zonder mee gelijkgesteld worden met aanbieden van exact dezelfde en identieke arbeidsvoorwaarden. Wat daar wel precies mee bedoeld wordt, vergt nader onderzoek en dat kan niet een kort geding plaatsvinden. Daarom worden de vorderingen van de werknemer afgewezen.

Bron:
JAR 2010/97, Kantonrechter Roermond
Overgang van onderneming
Kort geding, 29 december 2009

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer