Maand archieven: februari, 2008

Brancheinformatie
CBS: forse omzetgroei uitzendbranche

Uitzend- en uitleenbedrijven hebben ook in 2007 fors meer omgezet dan een
jaar eerder. De groei was wel iets lager dan in 2006. Ook de toename van het
aantal uitzenduren was in 2007 kleiner, zo blijkt uit
CBS-cijfers.

Werkgeverschap
Vermindering arbeidsuren

Een werknemer heeft twee volledige banen naast elkaar.
Als gevolg hiervan overschrijdt hij het in de Arbeidstijdenwet toegestane aantal
arbeidsuren per week. Een werkgever mag de arbeidsuren van deze werknemer echter
niet eenzijdig – zonder toestemming van de werknemer –
verminderen.

Werkgeverschap
Proeftijdontslag

Een werknemer wordt tijdens zijn proeftijd ontslagen.
Er wordt onderscheid gemaakt op grond van chronische
ziekte/handicap.

Brancheinformatie
Voorkomen uitzendovereenkomst onbepaalde tijd

Twee uitzendbureaus in concernverband zijn afgestraft voor een constructie om een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd te voorkomen. Misbruik van recht leidde hierbij tot het buiten toepassing laten van de uitzonderingsbepaling in de CAO voor Uitzendkrachten.