Maand archieven: oktober, 2015

Wet DBA
Wiebes stelt wet DBA uit

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA), die de VAR moet vervangen, zal niet per 1 januari ingaan. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) houdt als streefdatum voor de inwerkingtreding 1 april 2016 aan, met een ‘implementatietermijn’ tot 1 januari 2017.

Flexwerkers
Transitievergoeding: wijziging berekening arbeidsduur

Het loon vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de vergoeding aanzegtermijn en de transitievergoeding. Om te zorgen dat alle medewerkers de juiste vergoeding krijgen na ontslag, wordt de Regeling looncomponenten en arbeidsduur aangepast om deze duidelijker en beter uitvoerbaar te maken.