Maand archieven: oktober, 2015

Arbeidsmarkt
Forse groei juridische vacatures

Het aantal juridische vacatures is in het derde kwartaal gestegen tot 2.500, een groei van 33% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de overheid, zakelijke dienstverleners en intermediairs zoeken juristen. Ook in de financiële sector is herstel in het aantal vacatures te zien.

Brancheinformatie
Strengere naleving detacheringsrichtlijn

Vanaf 18 juni krijgt Nederland meer mogelijkheden om de Europese detacheringsrichtlijn te handhaven. Om meer controle te krijgen op de naleving van gelijke arbeidsvoorwaarden van EU-werknemers komt er een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers.

Wet DBA
Brandbrief aan kritische Eerste Kamer over wet DBA

De Eerste Kamer blijft kritisch over wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). Belangenorganisaties, waaronder de ABU, vrezen dat deze nieuwe wet ‘branches zal ontwrichten’ en hebben daarom een brandbrief naar de Eerste Kamer gestuurd.

Werkgeverschap
Positie uitzendkrachten vastgelegd in ING-cao

NG heeft met betrokken vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt om de positie van uitzendkrachten te verbeteren en om ethiek een meer centrale plek te geven in de bedrijfsvoering.

Brancheinformatie
Bart Oudega naar Hays Response Nederland

Bart Oudega (46) start als Business Manager bij Hays Response Nederland. Oudega stuurt bij Hays de business unit aan die zich bezighoudt met het bemiddelen van young professionals die per direct beschikbaar zijn voor startersfuncties of operationele functies.

Ondernemen
ABU-congres in teken van technologie(r)evolutie

Op maandag 5 oktober verzamelden meer dan driehonderd ABU-leden en –relaties zich in de Amsterdamse Kromhouthal aan de noordoever van het IJ voor het ABU- congres Fit voor de future. Centrale vraag ‘wat is de impact van technologie op de arbeidsmarkt en welke kansen biedt dat?’