Investeer in flex!

0

Als Nederland op economisch topniveau wil blijven meedraaien dan moeten bedrijven investeren in opleiding en ontwikkeling van flexwerkers. Anders dreigt een laagwaardige flexibele schil.

Flexibiliteit brengen in een bedrijf gaat niet alleen over het inhuren van flexkrachten. Het gaat ook over het inrichten van het productieproces, het bepalen van de (groei)strategie, over innovatie,

over marktvisie. Ook flexwerkers moeten daarin een vanzelfsprekend recht op scholing krijgen. Hun positie wordt daardoor sterker want de arbeidsmarkt wordt flexibeler. Opleiding en ontwikkeling is dan een eerlijke en noodzakelijke compensatie voor flexibiliteit.

Maar om aan een betere inzetbaarheid te kunnen werken moet je de flexkracht wel mogelijkheden bieden, want hij loopt in dit opzicht achter op de “vaste” werknemer. Flexwerkers zullen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen en beter presteren. Goed opgeleide medewerkers zijn immers de sleutel tot een gezonde en succesvolle organisatie.

Vooroordelen
Zonder goed opgeleide flexwerkers kunnen werkgevers niet adequaat reageren op marktontwikkelingen. Een vooroordeel over het ontwikkelen van flexwerkers is dat de opdrachtgever niet de opleidingen van deze groep medewerkers wil betalen omdat de concurrent er ook beter van wordt. Werkgevers moeten geloven in de kracht en kwaliteiten van flexwerkers.

Als alle organisaties hun flexwerkers hetzelfde behandelen als de vaste mensen, ontstaat tussen beide partijen meer binding en bouw je aan een sterke relatie tussen werkgever en werknemer. Hierdoor komt een flexwerker, na een periode bij een andere organisatie te hebben gewerkt, ook weer eerder terug op de oude werkplek. De kennis die is opgedaan bij het andere bedrijf wordt dan toegankelijk voor de oorspronkelijke werkgever. Het resultaat is dat alle betrokken partijen zich verder kunnen ontwikkelen.

Recht op opleiding
Een flexkracht heeft juist méér dan vaste medewerkers recht op opleiding en ontwikkeling. Hij heeft de grootste kans dat zijn opdracht stopt als de inlener bezuinigt of een andere koers gaat varen. De flexkracht moet zichzelf zichtbaar en aantrekkelijk houden op de arbeidsmarkt en daarmee snel kunnen schakelen en nieuwe taken oppakken. Hij moet zich snel in verschillende bedrijfsculturen kunnen inwerken, vakkennis opdoen en steeds weer binnen een nieuw team kunnen functioneren. Voor al deze taken zijn juist goed ontwikkelde kennis en competenties nodig.

Redenen om te investeren in opleiding en ontwikkeling van flexwerkers zijn:

  • werken aan een oplossing voor structureel tekort aan gekwalificeerde flexwerkers
  • beter inzetbaar maken van medewerkers
  • vergroten en aanspreken van nieuw arbeidspotentieel
  • groei van het aantal gekwalificeerde medewerkers
  • meer lange termijn contracten met inleners

Lees ook:
Experts willen meer scholing flexwerkers en Flexibele schil wordt kennismotor

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer