De strijd tegen malafiditeit

0

Hoewel de laatste tijd weer volop in het nieuws, zijn de malafide praktijken in de uitzendbranche geen nieuw verschijnsel.

 

Volgens de SNCU zijn er in ons land tussen de 5.000 en 7.000 malafide uitzenders. Dit aantal is volgens de cao-politie gelijk of zelfs hoger dan in 2008, ondanks de maatregelen die er zijn genomen. Onlangs kondigde minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opnieuw een pakket met maatregelen aan om malafiditeit in de uitzendbranche tegen te gaan. We hebben de ontwikkelingen vanaf 2007 voor u op een rij gezet.

Januari 2007
Vakbonden en werkgevers zijn tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Partijen zijn van mening dat de overheid strenger moet optreden tegen uitzendbureaus die de wet omzeilen met buitenlandse uitzendkrachten.

Februari 2007
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert bedrijven om voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten (Oost-Europa) alleen gebruik te maken van gecertificeerde uitzendbedrijven. Er komt een centraal meldpunt van de Arbeidsinspectie waar men terecht kan met vermoedens van wetsovertreding of het niet naleven van de cao voor uitzendkrachten.

Maart 2007
Vakbond FNV vindt dat inlenende bedrijven aansprakelijk gesteld moeten worden wanneer zij gebruik maken van malafide uitzendbureaus. Daarentegen moeten bedijven die gebruik maken van gecertificeerde uitzendbureaus gevrijwaard wworden van aansprakelijkheid, aldus de vakbond.

Maart 2008
CDA-kamerlid Eddy van Hijum wil een wetsvoorstel indienen om betrouwbare uitzendbureaus te vrijwaren van risicoaansprakelijkheid. Minister Donner (SZW) heeft op dit moment nog geen maatregelen genomen om de malafiditeit in de branche tegen te gaan. Als de minister niet snel harde maatregelen neemt, dient Van Hijum zelf een initiatiefwetsvoorstel in.

April 2008
Minister Donner belooft aan zijn Poolse collega Fedak de malafide uitzendbureaus die Poolse werknemer inhuren harder aan te pakken.

Na het voorjaarsoverleg blijkt dat kabinet en sociale partners verdere inspanning om malafide uitzenders aan te pakken noodzakelijk vinden. Er zal zwaar ingezet worden op handhaving met stevige boetes bij overtredingen. Ook is er een nieuw (NEN)keurmerk voor de branche.

Mei 2008
Brancheorganisatie ABU komt met een voorstel op uitzendbureaus verplicht te laten registreren. De registratie wordt gevolgd door een vrijwillige certificering.

Juni 2008
Minister Donner gaat de wet aanpassen, zodat bedrijven die personeel inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus aansprakelijk gesteld kunnen worden in geval van malafide praktijken.

December 2008
Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter de plannen van de ABU over verplichte registratie. Minister Donner wil registratie echter niet verplichten. Hij denkt dat dit niet te handhaven is.

September 2009
Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de plannen over de inlenersaansprakelijkheid. Een bedrijf dat personeel inhuurt via een niet-gecertificeerd bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer het minimumloon wordt ontdoken. De mogelijkheid om werkgevers die gebruikmaken van goedgekeurde uitzendbureaus vrij te stellen van boetes voor malafide praktijken wordt onderzocht.

Februari 2011
De nieuwe minister van Sociale Zaken, minister Kamp, is in tegenstelling tot zijn voorganger Donner wel voorstander van verplichte registratie van uitzendbureaus. Verder zet Kamp de plannen door om te regelen dat de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, gemeenten en uitzendbranche meer gegevens uitwisselen en samenwerken om onderbetaling, ontduiking van premies en slechte huisvesting van vaak Oost-Europees personeel harder aan te pakken. Ook wees de minister op de mogelijkheid om bedrijven te sluiten die bij herhaling gebruik blijken te maken van malafide uitzendbureaus.

Ook maakt minister Kamp deze maand bekend dat hij de boetes voor het onderbetalen van personeel wil verhogen.

De Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten (SNCU) werkt samen met vakbond CNV Vakmensen en met de Stichting Normering Arbeid (SNA) in de strijd tegen malafide uitzenders. 
Lees het bijbehorende nieuwsbericht »

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer