FlexTopGroeier Staffing MS; rampjaar met forse groei

0

De Flexmarkt Omzetranglijst 2015 telt zes segmenten (qua omzetgrootte) waarbinnen één bedrijf boven de anderen uitsteekt. Deze FlexTopGroeiers zagen hun omzet dubbelcijferig groeien. Een daarvan is Staffing Management Services. Ondanks het faillissement van grootste klant Imtech, heeft Staffing MS afgelopen jaar weer forse omzetgroei geboekt.

Staffing Management Service
Positie Flexmarkt Omzetranglijst 2015: 15
Omzet 2015: 147,5 miljoen euro
Omzetgroei 2015 t.o.v. 2014: + 40,5%


Managed service provider (MSP) Staffing Management Services heeft een geschiedenis van explosieve omzetgroei in de Flexmarkt Omzetranglijst. Ook dit jaar mag de broker zich een FlexTopGroeier noemen. De onrechtstreekse concurrenten Myler en Driessen HRM – die beiden ook een sterke omzetgroei kenden vorig jaar – die in dezelfde omzetcategorie vallen, bleven zelfs achter bij de groei van Staffing MS.

Faillissement Imtech
De groei had nog groter kunnen zijn als het bedrijf niet een forse tegenvaller had gehad. Vorig jaar augustus werd installatiebedrijf Imtech failliet verklaard. Dit was de grootste klant voor Staffing MS, dat voor het bedrijf een deel van de payrolling en de managed services voor externe arbeidskrachten verzorgde. Oprichter Rob de Laat zag het bankroet van Imtech vorig voorjaar al aankomen en greep in. ‘Voor onze regierol op inhuur hebben we de vergoeding een aantal maanden misgelopen. De hele grap heeft ons een half miljoen euro gekost. Winst hebben we niet gedraaid, maar we zijn trots dat we de ondergang van Imtech hebben overleefd.’ Het verlies van Imtech als klant zal gevolgen hebben voor de resultaten van komend jaar. De Laat gaat voor 2016 uit van een omzetgroei van 15 tot 20%, een stuk lager dan afgelopen jaren.

Effect Wet DBA
Dit jaar zal ook de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) effect hebben op de markt van Staffing MS. De Laat: ‘Enerzijds zijn klanten huiveriger om zzp’ers in te huren. Anderzijds begrijpen vooral de grote klanten dat het nodig is om de risico’s die horen bij het inhuren van externen in te perken. De behoefte aan ondersteuning daarbij groeit.’

Richting HR
De Laat ziet de markt voor inhuur ook een ruk maken richting HR. Zijn bedrijf is daarom een samenwerking aangegaan met recruitmentbedrijf Compagnon. Samen zullen de bedrijven diensten ontwikkelen om de behoefte aan arbeid, vast en flexibel, voor klanten te verzorgen.

 

Dit artikel is geschreven door Wilbert Geijtenbeek voor het juni-nummer van Flexmarkt die onlangs is verschenen. Wilt u voortaan ook Flexmarkt ontvangen?


Lees ook:Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer