‘Het pure payroll zal verdwijnen, uitbreiding dienstverlening nodig’

0

Door de komst van de WAB in 2020 kreeg de payrollsector harde klappen. Daar komt dit jaar het SER-advies in navolging van Borstlap nog eens bij. Wat doen payrollbedrijven met het ongunstige vooruitzicht van payroll? Rob Wennink, algemeen directeur DIRECT Payrolling & Staffing, vertelt waarom zij hun dienstverlening op de flexmarkt hebben uitgebreid.

SER-advies: plussen en minnen

Het recente SER-advies – in navolging van de aanbevelingen van Borstlap – wil flex verder terugdringen. Wennink ziet daarin positieve en negatieve aanknopingspunten. “De tendens is dat er negatief wordt gekeken naar flex en dat lijkt steeds meer te gaan spelen. Het walhalla is het vaste contract en daar tegenover staat het bijna ‘criminele’ flex. Wij zijn natuurlijk niet blij met dat beeld. Want de maatschappelijke ontwikkeling is juist dat flex steeds meer normaal wordt. Er is een steeds grotere groep die op die manier willen werken, die willen zelfstandig zijn. Maar volgens het SER-advies lijken de zzp’ers het ondergeschoven kindje te worden. Zij krijgen het niet gemakkelijk en worden met onder meer lastenverzwaringen geconfronteerd. En dat vind ik niet passen bij de richting waar we als maatschappij naar toe gaan.”

Lees ook: Borstlap, SER en politiek gekonkel: waar staat uitzenden nu?

Wennink vindt het daarentegen wel goed dat er iets gedaan wordt aan onderbetaling op de huidige flexmarkt. “Wat er echt moet gebeuren is dat het flexwerk aangepakt moet worden daar waar het alleen maar wordt gebruikt om kostprijzen te drukken. Ik begrijp dat sociale partijen de situatie van flexwerkers willen beschermen. En daar staan wij 100% achter. Wat mij het meest heeft verbaasd tijdens de coronacrisis dat juist de mensen die de economie op gang houden – in de cruciale beroepen – het meest onderbetaald worden. Daar moet echt iets aan gebeuren.”

Een groot pluspunt vindt Wennink ook dat het SER-advies pleit voor strenger certificeren. “Daar ben ik zeker blij mee, want er zit veel kaf tussen het koren. Dus ik hoop dat er dan ook eindelijk eens gehandhaafd gaat worden. Want ook wij hebben meegemaakt dat er cowboys op de markt komen waar uitzenders naar toe vluchten. Die cowboys gaan vervolgens failliet en poppen ergens anders gewoon weer op.”

Werving en selectie

Na de inperkingen door de WAB, lijkt er in de plannen van Borstlap en de SER helemaal geen plaats meer te zijn voor payroll. Dat zal niet direct zo’n vaart lopen, denkt Wennink. “We zijn erg benieuwd welke bewegingen zullen plaatsvinden naar aanleiding van het advies van de SER, er zijn tenslotte nogal wat onzekerheden daarin.”

Toch ziet ook Wennink een kentering in de flexmarkt als het gaat om payroll. “Het echt harde payroll zal wel gaan verdwijnen. Bedrijven die in het verleden zich puur op payroll richtten, zullen meer richting uitzenden gaan.” Dat is ook wat DIRECT Payrolling & Staffing doet. “We zijn sinds de invoering van de WAB actief betrokken bij de werving en selectie (allocatie) als ondersteunende dienstverlening.”

DIRECT Werkt

Sinds de WAB is er een duidelijke scheiding tussen payroll en uitzenden (zie kader). Dat geldt ook bij DIRECT Payrolling & Staffing. “Wij werken heel weinig met payrollcontracten en bijna alleen maar met uitzendcontracten, waarbij we samen met onze intermediairs invulling geven aan de allocatieve rol (naast de backoffice). Maar daar willen we een nog actievere rol in gaan spelen.”
Zo is DIRECT Payrolling & Staffing op dit moment bezig met het ontwikkelen van een nieuw platform: DIRECT Werkt, waarbij opdrachten uit de markt worden gehaald – met name in de zogenoemde cruciale beroepen – voor de uitzendbureaus waar DIRECT mee werkt. “Wij hebben een coördinerende rol in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op grotere schaal. Omdat we veel samenwerken met startende of kleinere uitzendbureaus kunnen wij – als grotere partij – daar echt toegevoegde waarde leveren. Door een gezamenlijke vacaturebank en opdrachtenbase te bouwen kunnen wij onze intermediairs ook bij de werving en selectie nog beter ondersteunen. Dat is echt een uitbreiding van onze dienstverlening.”
Wennink vindt dat een positieve ontwikkeling. “Wij richten ons steeds nadrukkelijker op die allocatieve rol. We kunnen ons niet beperken tot alleen maar het overnemen van het juridisch werkgeverschap. Meer toegevoegde waarde leveren is noodzakelijk.”
Uitbreiding van de dienstverlening is volgens Wennink sowieso belangrijk voor DIRECT Payrolling & Staffing, niet alleen om in te spelen op veranderende wet- en regelgeving, ook omdat de markt daarom vraagt. “Om succesvol te kunnen zijn als uitzendbureau moet je in staat zijn om mensen te kunnen omscholen naar beroepen waar (wel) veel vraag naar is. Daar ligt de grootste uitdaging.” En dus zal de volgende stap in de uitbreiding van de dienstverlening van DIRECT in de richting van opleidingen gezocht moeten worden.

DIRECT Payrolling & Staffing

Een van de drie bedrijven die onder de DIRECT Service Groep vallen is DIRECT Payrolling & Staffing.
DIRECT Payrolling & Staffing levert diverse personeelsdiensten, zowel aan intermediairs als reguliere werkgevers. Voor intermediairs verzorgt DIRECT Payrolling & Staffing onder meer de backoffice-werkzaamheden, waarbij alle financiële en administratieve rompslomp uit handen van de uitzender wordt genomen. Reguliere werkgevers kunnen bij DIRECT Payrolling & Staffing ook hun werkgeverschap uitbesteden; het juridische werkgeverschap van betrokken werknemers kan worden overgenomen (payrolling), net als alle bijkomende administratieve zaken. Daarnaast biedt DIRECT Payrolling & Staffing ondersteuning bij werving en selectie en levert het HR-advies.

 

Flexmarkt heeft twee directeuren van flexbedrijven geïnterviewd over de ontwikkeling van payroll op de flexmarkt. Dit is het tweede deel. In het eerste deel dat onlangs is gepubliceerd leest u het verhaal van Patrick Bakker, CEO van de Brisker Group.

Payroll na de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 1 januari 2020 ingegaan. In de WAB is de payrollovereenkomst wettelijk gedefinieerd als een uitzendovereenkomst, waarbij:

  • de opdrachtovereenkomst tussen de werkgever en de derde (de inlener) niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (geen allocatiefunctie), én
  • de werkgever alleen met toestemming van de derde (opdrachtgever) de werknemer aan een ander ter beschikking mag stellen (exclusiviteit)

 

Er zijn twee belangrijke concrete gevolgen die gelden voor payrollkrachten sinds invoering van de WAB:

  1. Payrollkrachten hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de inlener in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie. Dit betekent dat de CAO van de inlener integraal moet worden toegepast, inclusief alle bedrijfsspecifieke regelingen. Ook heeft de payrollkracht sinds 1 januari recht op een adequaat pensioen.
  2. voor een payrollkracht kan niet meer worden geprofiteerd van het lichte uitzendregime, waaronder de verruimde ketenregeling (maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar) en de optie van een uitzendbeding (78 gewerkte weken).

 

De ABU heeft onlangs een position paper uitgebracht waarin de mogelijkheden en het belang voor payroll als professionele vorm van HR-dienstverlening – ook na de WAB! – wordt uitgelegd. Deze is te vinden op de site van de ABU.

 

FlexeventFleXevent 2021

Na de WAB volgden het voorstel van de Commissie Regulering van Werk (Borstlap) en het SER-advies en meer. Wat hebben de nieuwe regering, de polder en 2022 voor de flexbranche in petto? Tijdens het FleXevent op 25 november 2021 komen de laatste actualiteiten in wet- en regelgeving rond (flex)werk aan bod, en hun impact op de bedrijfsvoering van uitzendbureaus, detacheringsbureaus, payrollers, zzp-bemiddelaars en platforms. Geïnteresseerd? Bekijk het programma en meld u eenvoudig online aan.

 

Over Auteur

Reageer