Minister: persoonlijke boete voor managers malafide uitzendbureaus

0

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil dat niet alleen bestuurders, maar iedereen die feitelijk leiding geeft aan een uitzendorganisatie persoonlijk beboet kan worden als hij of zij de wet overtreedt. Dit moet recidive door zogenoemde ‘veelplegers’ voorkomen.

‘Een belangrijke oorzaak voor het voortduren van malafide praktijken bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is het gemak waarmee uitleners hun onderneming kunnen liquideren om vervolgens een nieuwe onderneming te starten. In veel gevallen komen deze uitleners weg met onderbetaling van werknemers en met ontduiking van belastingen en premies’, zo stelt de minister in een Kamerbrief.

Effectiviteit bestuursverbod is beperkt

Het persoonlijk kunnen beboeten van mensen die feitelijk leiding geven aan een uitzendorganisatie is volgens de ministers effectiever dan een bestuursverbod. ‘Een bestuursverbod verhindert bovendien niet dat een veelpleger zijn onwettige praktijken in een andere hoedanigheid dan als bestuurder kan voortzetten. Het verbod om een onderneming te besturen verandert niets aan de praktijk waarin de feitelijke leiding van de onderneming bij een ander ligt dan bij degene die de onderneming op papier bestuurt. Deze praktijk, veelal via zogenoemde katvangers, beperkt de effectiviteit van een bestuursverbod’, zo valt in de brief te lezen.

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) pleitte voor een bestuursverbod voor malafide bestuurders om te voorkomen dat zij steeds een ander uitzendbureau oprichten. Maar de minister komt nu dus met een ander plan waarvan zij denkt dat dit effectiever is.

Leidinggevende persoonlijk geraakt

De minister wil dat, naast het beboeten van een rechtspersoon, ook de persoon die ‘feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging’ kan worden beboet. De minister: ‘Deze leidinggevende wordt hierdoor in zijn privévermogen geraakt. (…) Het doel van het beboeten van de feitelijk leidinggevende is om de spil achter een overtreding aan te pakken, en deze direct als persoon te treffen. Dit voorkomt dat de feitelijk leidinggevende de overtreding zonder persoonlijke consequenties bij dezelfde of een andere rechtspersoon kan herhalen.’

Wet Bibop toepassen bij certificering

Minister Van Gennip heeft afgelopen maand bekendgemaakt dat zij van plan is de certificeringsplicht voor uitzenders in te voeren. Bij die certificering wil zij de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) toepassen. ‘Dat biedt de Certificerende Instelling (CI) de mogelijkheid om een certificaat te weigeren of in te trekken als het risico groot is dat dit voor criminele doeleinden zal worden misbruik’.
De minister wil de verschillende beleidsregels inzake boeteoplegging uitbreiden om de Arbeidsinspectie in staat te stellen om feitelijk leidinggevenden bij een overtreding van alle arbeidswetten te beboeten.

Haar visie: ‘De combinatie van een zorgvuldige screening vooraf van de aanvrager van het certificaat, inclusief diens zakenrelaties, en de kans op een boete voor feitelijk leidinggevenden heeft naar verwachting een groter effect op het bestrijden van recidive bij dan een bestuursverbod zonder voorafgaande
rechterlijk toetsing.’

De minister wijst er in de Kamerbrief ook op dat vanaf 2023 de capaciteit van de Arbeidsinspectie en Belastingdienst wordt uitgebreid om het toezicht op de uitzendbranche te intensiveren.

Lees ook: Internetconsultatie certificeringsstelsel uitzendbureaus van start

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer