Internetconsultatie certificeringsstelsel uitzendbureaus van start

0

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel voor het certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. De consultatie loopt tot en met 25 augustus.

Het kabinet wil een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus gaan inrichten om misstanden in de branche tegen te gaan. ‘Malafide uitzendbureaus omzeilen regels en maken misbruik van kwetsbare mensen, onder wie veel arbeidsmigranten. Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte huisvesting en slechte arbeidsomstandigheden. Het overtreden van de regels levert hen ook een financieel voordeel op: zij zijn goedkoper uit dan bedrijven die wel goed voor hun personeel zorgen.’

Vrijwillige aansluiting maakt controle lastig

Zelfregulering heeft onvoldoende gewerkt, zo schrijft minister Van Gennip in de toelichting: ‘De vrijwillige aansluiting bij het SNA-certificaat maakt dat niet transparant is welke onderneming aan terbeschikkingstelling van arbeidskrachten doet. Dit maakt controle op de markt lastig. Daarnaast kunnen werknemersorganisaties zich niet vinden in dit keurmerk. Ook is het certificaat in 2014 niet voldoende onderscheidend gebleken en komen overtredingen van wet- en regelgeving ook bij vrijwillig gecertificeerde ondernemingen nog te veel voor.’

Registratie weinig meerwaarde

De ondersteuning van de zelfregulering door de registratieplicht bij de KvK heeft niet geleid tot de gewenste transparantie, aldus Van Gennip. ‘Een ieder die, al is het eenmalig of beperkt, aan terbeschikkingstelling van arbeidskrachten doet of denkt te doen, registreert zich. Dit heeft ertoe geleid dat het register dusdanig groot is geworden, dat onvoldoende duidelijk is wie in welke mate aan terbeschikkingstelling van arbeidskrachten doet. Het register is hiermee geen goede afspiegeling van de markt gebleken en biedt daardoor weinig meerwaarde in het private of publieke toezicht.’ 

Reikwijdte

De voorgestelde reikwijdte van de certificeringsplicht omvat alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals gedefinieerd in de Waadi. ‘Daaronder valt eerst en vooral de gehele uitzendsector, maar ook andere ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een andere partij.’ Voorgesteld wordt om de definitie van collegiale uitleen, een van de uitzonderingen op de Waadi, aan te passen om meer duidelijkheid te geven over welke uitleners aan de certificeringsplicht moeten voldoen. Zo komt het criterium ‘bij wijze van hulpbetoon’ te vervallen.

Betere bescherming en gelijk speelveld

Met verplichte certificering moet de positie van arbeidskrachten beter worden beschermd. ‘Het staat voorop dat een groep werkgevers goed omgaat met de arbeidskrachten in uitzendsituaties (onder wie arbeidsmigranten). Maar de kwalijke situaties, waarin te veel arbeidskrachten in uitzendsituaties verkeren, moeten zo snel mogelijk gestopt worden. Daarnaast wil het kabinet een gelijk speelveld voor uitzendbureaus waarborgen. Onder andere door ervoor te zorgen dat partijen die zich niet aan de regels houden van de markt worden geweerd.’

Voor het certificaat moet een uitzendbureau aantonen dat het zich aan de regels houdt. Daarna volgt periodieke controle op zaken als betaling van het juiste loon en het juist doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer op de markt opereren.

Arbeidsinspectie controleert naleving

Het stelsel wordt publiek-privaat, waarbij sociale partners een rol krijgen in de uitvoering van het stelsel. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezien op de naleving van de certificeringsplicht en daarvoor wordt structureel € 10,5 miljoen uitgetrokken. De certificeringsplicht gaat volgens plan vanaf 2025 gelden.

Het certificeringsstelsel staat nu online voor de openbare internetconsultatie.

Over Auteur

Reageer