Tag: cao

Werkgeverschap
Wijzigingen NBBU-cao per 1 juli

Per 1 juli 2016 wijzigen de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste Medewerkers. Dit is een direct gevolg van het einde van het overgangsrecht van de Wet Werk en Zekerheid.

Werkgeverschap
Positie uitzendkrachten vastgelegd in ING-cao

NG heeft met betrokken vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt om de positie van uitzendkrachten te verbeteren en om ethiek een meer centrale plek te geven in de bedrijfsvoering.

1 2 3 4 5 19