Onterechte terugvordering NOW bij weekverloning

0

Flexondernemers die werken met een weekverloning kunnen flink in de problemen komen door (onterechte) terugvorderingen van de NOW-subsidie als gevolg van de berekeningsmethode. “Het is vijf voor twaalf voor menig flexondernemer.”

Dat stelt Hendarin Mouselli (VRF Advocaten), die deze week een brief aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft gestuurd om aandacht te vragen voor de prangende knelpunten waar flexondernemers in de praktijk tegenaan lopen.

Knelpunt NOW 1.0 en 2.0

De pijn zit volgens Mouselli in het verschil in berekeningsmethodes. De maand maart kent namelijk een loonaangifteperiode van vijf weken (4-4-5). Er zijn veel loonpakketten die vijf weken verwerken. De NOW 2.0 houdt daar echter geen rekening mee.
En dat kan grote nadelige consequenties hebben voor flexwerkgevers, zo laat Mouselli in een rekenvoorbeeld uit de praktijk zien:

Stel een werkgever heeft een SV loonsom van 200.000,- euro per week. De (referentie)maand maart 2020 kent een loonsom van 1.000.000,- euro (5 wekenperiode) x 4 maanden (NOW-subsidie-periode), wat neerkomt om een SV loonsom van 4.000.000,- euro.
Er zijn echter in de vier maanden van de NOW 2.0-periode 18 weken te verlonen, namelijk 5 weken in juni 2020, 4 weken juli, 4 weken augustus en 5 weken september – dit volgens de cyclus aangifte 4-4-5 verloningspakketten. Een 18 weken verloning x 200.000,- euro levert een SV loonsom van 3.600.000,- euro op.
In dit praktijkvoorbeeld komt de werkgever dus twee weken te kort in zijn verloningsaangifte ten opzichte van referentiemaand maart om te kunnen voldoen aan de NOW 2.0 subsidie-eisen, zonder gekort te worden. Het verschil in berekening is dus 2 x 200.000,- euro = 400.000,- euro.
In dit voorbeeld wordt onterecht een bedrag aan subsidie van 400.000,- x factor 1,4 x 0,9 (terugvordering regeling NOW 2.0) = 504.000,- euro teruggevorderd op basis van de huidige NOW 2.0-regeling.

Volgens Mouselli strookt dit niet met het gelijkheidsbeginsel. Zij vreest dat als hier niets aan gedaan wordt, er alsnog honderden banen verloren zullen gaan. Zeker als dit probleem met de NOW 3 in het vooruitzicht niet wordt opgelost.

Compensatie voor quarantaine

VRF Advocaten maakt zich daarnaast zorgen over de gevolgen voor flexwerkgevers nu het aantal quarantaine-gevallen dreigt toe te nemen. “Als grote groepen werknemers om de haverklap in quarantaine moeten, brengt dat de continuïteit van ondernemingen in gevaar. De gevolgen van de quarantaine liggen thans volledig op het bord van werkgevers”, stelt Mouselli. Maar volgens haar kunnen ondernemers in de flexmarkt die gevolgen volgens haar niet in hun eentje dragen. Daarom vraagt zij minister Koolmees om te overwegen een voorziening te treffen als compensatie voor de quarantaine periode. Dat zou zeker van belang voor werkgevers die niet in aanmerking komen voor de NOW 3.

Lees ook: Rechter: inlener mag korten op factuur als uitzender NOW-steun krijgt

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer