Sluit met alle (flex)krachten de passende overeenkomst

0

De voorovereenkomst, het oproepcontract, de opdrachtovereenkomst of de thuiswerkovereenkomst – als flexwerkgever moet je ze inzetten waar ze passen. Maar let wel op alle juridische haken en ogen die er aan zitten. Op Flexmarkt pro vind je voorbeelddocumenten die je kunt gebruiken bij het opstellen ervan.

Oproepkrachten

Werkt je organisatie met oproepkrachten, dan moet je er goed over nadenken wat voor overeenkomst je daarbij sluit. Je zou zeggen dat je in zo’n geval naar een oproepcontract kijkt. Daarmee legt de werknemer zich erop vast dat hij of zij ook daadwerkelijk komt werken als je een oproep doet. Dat geeft dus zekerheid, maar er zitten ook verplichtingen aan vast.

Zo moet de werkgever na twaalf maanden verplicht een aanbod doen voor een vast aantal uren dat minstens gelijk is aan het gemiddelde aantal uren over de laatste twaalf maanden. Ook heeft de werknemer altijd recht op drie uur loon, ook als de oproep korter is en zelfs als twee oproepen elkaar qua werktijden overlappen. Zo zijn er nog een aantal zaken waar je op moet letten bij een oproepcontract, die te vinden zijn in de aandachtspunten op Flexmarkt pro.

Als je een wat losser verband wil, dan kun je bij een oproepkracht ook kiezen voor een voorovereenkomst. Dit is handig als een oproepkracht onderdeel is van een pool met oproepkrachten. Met een voorovereenkomst is de oproepkracht niet verplicht om elke oproep aan te nemen. Aan de andere kant ben ook jij als werkgever vrij om een andere oproepkracht in te zetten. Er bestaat aan beide kanten dus een grote mate van vrijheid en flexibiliteit bij deze overeenkomst. Belangrijk hierbij is dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat als er gehoor wordt gegeven aan een oproep. Die overeenkomst is geldig voor zolang de werkzaamheden duren. Kijk voor een voorbeeld op Flexmarkt pro.

In opdracht

Als je werk door iemand laat uitvoeren, kun je gebruik maken van de opdrachtovereenkomst, waarvan je op Flexmarkt pro een voorbeeld vindt. Zo’n opdrachtovereenkomst onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van een gezagsverhouding. De opdrachtnemer is dus niet ondergeschikt aan jou en jij hebt dus ook geen instructiebevoegdheid.

De voornaamste valkuil bij een opdrachtovereenkomst is dat er op papier sprake is van een opdrachtovereenkomst, maar in de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Juridisch gezien is de praktijk echter altijd leidend. Dat wil zeggen dat als in de feitelijke uitvoering voldaan wordt aan de criteria voor een arbeidsovereenkomst, dat er dan ook juridisch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Sinds 2020 is de handhaving wat dit betreft ook flink opgeschroefd. Er wordt nu bijvoorbeeld goed gekeken of er sprake is van een fictieve dienstbetrekking of schijnzelfstandigheid.

Iets anders waar je bij deze vorm misschien aan moet denken is dat je als opdrachtgever niet automatisch eigenaar wordt van letterkundige, wetenschappelijke of kunstzinnige werken die door jouw opdrachtnemer worden gemaakt. Als dat voor jou wel van belang is, dan moet je daar een specifieke afspraak over maken. Meer valkuilen en aandachtspunten vind je op Flexmarkt pro.

Thuiswerken

Nu corona woedt en thuiswerken de norm is, zijn er organisaties die dit wel prima vinden. Ze doeken hun kantoor helemaal op en hun werknemers werken voortaan thuis. Dan kun je denken aan een thuiswerkovereenkomst. Nu is het zo dat in de wet helemaal niets is geregeld over de thuiswerkovereenkomst, zelfs niet wat een thuiswerkovereenkomst precies is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk, maar het model op Flexmarkt pro is een thuiswerkovereenkomst als arbeidsovereenkomst. Daarbij is het van belang dat de werkgever voor de thuiswerkplekken dezelfde zorgplicht heeft als voor werkplekken op kantoor. De thuiswerkplek valt dan ook onder de Arbeidsomstandighedenwet. Je bent dus ook op de thuiswerkplek verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Overigens is het niet nodig om een thuiswerkovereenkomst te sluiten als er niet structureel thuis wordt gewerkt. Thuiswerken op incidentele basis kan gewoon binnen de context van een reguliere arbeidsovereenkomst. Nog meer aandachtspunten vind je op Flexmarkt pro.

Meer overeenkomsten

Er zijn nog meer soorten overeenkomsten, zoals een stageovereenkomst en de praktijkleerovereenkomst. Ook hiervan vind je voorbeelden op Flexmarkt pro. Maar als HR-professional vind je daar nog veel meer wat je goed kunt gebruiken, zoals een vaststellingsovereenkomst, een ontslagbrief op staande voet.

Al die documenten zijn gemaakt met medewerking van juristen die zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht. Daarbij worden de documenten vergezeld van allerlei zaken waaraan je in het proces eromheen moet denken. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat je fouten maakt in bij het aannemen of ontslaan van je personeel.

Over Auteur

Flexmarkt pro is het platform waar flexprofessionals informatie vinden die hen helpt hun werk nog beter te doen. Deze informatie is waar nodig juridisch getoetst.

Reageer