Gematigde reacties ABU en NBBU op wet DBA

0

De reacties van ABU en NBBU op de komst van de Wet Deregulering arbeidsrelaties (wet DBA) zijn gematigd. Het werken met modelovereenkomsten biedt ‘nog geen volledige zekerheid’, zo stelt NBBU. De brancheorganisatie werkt daarom aan een keurmerk voor zzp-bemiddelaars.

De VAR wordt per 1 mei afgeschaft. Vanaf 1 mei gaat de wet DBA in, maar deze wordt pas vanaf 1 mei 2017 effectief gehandhaafd. In dit overgangsjaar hebben zzp-intermediairs de tijd het werken met goedgekeurde modelovereenkomsten door te voeren.

Tussenkomst- of bemiddelingsmodel
Zzp-intermediairs kunnen vanaf 1 mei werken met het modelovereenkomst tussenkomst of het bemiddelingsmodel.
Bij het Modelovereenkomst tussenkomst zzp-intermediair gaat de intermediair een overeenkomst van opdracht aan met de zzp’er. De intermediair is hierbij de juridische opdrachtgever van de zzp’er. Op de site van de rijksoverheid kunnen zzp-intermediairs de Modelovereenkomst tussenkomst downloaden.
Bij bemiddeling gaat de zzp’er de overeenkomst van opdracht rechtstreeks aan met de eigenlijke opdrachtgever, waarbij de intermediair als derde partij zijn diensten aanbiedt. De NBBU heeft ook hiervoor een modelovereenkomst opgesteld.

NBBU: ‘nog geen volledige zekerheid’
De NBBU noemt op haar site het werken met de modelovereenkomsten een ‘second best-oplossing’. ‘Deze bieden zekerheid vooraf aan opdrachtgever, zzp’er en intermediair, mits de feitelijke omstandigheden overeenkomen met de overeenkomst. Dat biedt dus nog geen volledige zekerheid‘, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. De  NBBU voorziet daarom nog altijd onrust in de branche.

Wel is Bastian tevreden met de implementatietijd, waarop ook de NBBU had aangedrongen. ‘De markt heeft hiermee meer tijd voor het informeren van opdrachtgevers en klanten over de nieuw ontstane situatie en het aanpassen van contracten.’

Keurmerk
De NBBU zegt te werken aan een keurmerk voor zzp-bemiddelaars. Dit keurmerk moet opdrachtgevers inzicht geven in de risico’s en het gemakkelijker voor hen maken om via zzp-bemiddelaars met zzp’ers te gaan werken. ‘Voor opdrachtgevers wordt het helderder en duidelijker onder welke criteria zij met zzp’ers kunnen samenwerken. Dat bevordert de arbeidsmobiliteit en –participatie. En dat is goed voor de opdrachtgever, voor de intermediair èn voor de zzp’er’, legt Bastian uit.

ABU: positief dat tussenkomstmodel blijft
Doel van de wet is het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Maar of de wet DBA hiervoor de oplossing is, zal de toekomst moeten uitwijzen, zo stelt de ABU. De brancheorganisatie betreurt het dat de politieke discussie over de opkomst van zzp’ers op basis van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) afgelopen jaar niet heeft plaatsgevonden.

De ABU is wel positief over het feit dat het tussenkomstmodel ook onder de wet DBA gehanteerd kan blijven worden. Volgens de ABU moeten de Belastingdienst en intermediairs vervolgens goede afspraken gaan maken over de verdere invulling van dit model.
Voor het bemiddelingsmodel komt de ABU ook met een modelovereenkomst, waarvan het concept inmiddels ter beoordeling bij de Belastingdienst ligt.

Bron: ABU/NBBU


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer