ABN AMRO: margedruk en dalende volumes, zeker bij uitzenders

0

De economische vooruitzichten zijn niet positief. De volumes dalen en de marges staan onder druk. Ook in de uitzendsector. Daar komt bij dat de krapte op de arbeidsmarkt nu zo groot is dat ook uitzenders en recruiters moeilijk aan personeel kunnen komen.

Dat stelt ABN AMRO in haar Sectorprognoses 2023.

De lagere groeiprognoses voor de meeste sectoren vertalen zich in 2023 in een lagere groei van de economie: van 4,6% in 2022 naar 0,7% in het komende jaar. ABN AMRO gaat in haar ramingen daarnaast uit van kwartalen met negatieve groei tegen het einde van dit jaar en het begin van 2023. Economische vooruitzichten verbeteren volgens de bank vanaf tweede helft 2023.

Dalende volumes, marges onder druk

Het Nederlandse bedrijfsleven gaat volgens ABN AMRO uitdagende tijden tegemoet. De energieprijzen zijn nog steeds zeer hoog, de loonkosten en rente stijgen en met de naderende recessie neemt de terughoudendheid onder consumenten en investeerders toe.
Tegelijkertijd is het doorberekenen van hogere kosten niet vanzelfsprekend. Maar liefst 58% van de ondernemers kan kostenstijgingen niet of nauwelijks doorberekenen. Dit resulteert in de meeste sectoren in druk op de winstmarges.
Dat de groei omslaat in krimp is goed te zien in de industriële sector. In de industrie verwacht ABN AMRO dalende volumes (-3%), terwijl de sector in 2021 (+13,5%) en 2022 (+4,5%) nog goed presteerde.

Personeelstekort bij uitzenders

In de zakelijke dienstverlening vormen de personeelstekorten de grootste belemmering voor bedrijven. De tekorten aan arbeidskrachten vertalen zich in dalende volumes en een stijgende werkdruk, vooral bij uitzendbureaus en detacheerders. Bij een groeivertraging of milde recessie kan deze trend mogelijk keren, doordat de arbeidsbemiddeling weer op gang kan komen. Een recessie kan op termijn volgens de bank dus weer leiden tot volumegroei voor uitzendbureaus en detacheerders.
De krapte op de arbeidsmarkt is nu zo groot dat ook uitzenders en recruiters moeilijk aan personeel kunnen komen, waardoor hun bedrijfsvoering hapert en de marge onder druk komt, zo stelt de bank. Ook in de uitzendbranche stijgen de personeelskosten door de krapte op de arbeidsmarkt. Een meerderheid (60%) van de uitzendondernemers geeft aan de gestegen kosten niet of nauwelijks te kunnen doorberekenen aan hun klanten.

Lees ook: ING: groei uitzendsector geremd door krapte en regelgeving


In de komende december-editie van Flexmarkt magazine delen ABN AMRO (Han Mesters) en ING (Sjuk Akkerman, Katinka Jongkind) hun visie op de ontwikkelingen in de flexbranche en hun verwachtingen voor 2023.

 

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer