Arbeidsmarkt draait eind 2018 op volle toeren

0

In het vierde kwartaal van 2018 had een kwart van de bedrijven last van een tekort aan personeel. De werkloosheid bereikt haar laagste punt en de arbeidsparticipatie haar hoogste punt. Dat betekent dat eind 2018 de spanning op de arbeidsmarkt verder is opgelopen.

Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Verschillen personeelstekort per regio

Van de zes regio’s met het grootste personeelstekort hadden de Zaanstreek en Alkmaar en omgeving aan het begin van het vierde kwartaal 2018 de ernstigste krapte (respectievelijk 34 en 36%). In deze twee regio’s geven vooral de bedrijven in de maakindustrie aan dat ze belemmerd worden door een tekort aan personeel.
In de regio’s Utrecht en Arnhem/Nijmegen doet het tekort aan personeel zich in meerdere bedrijfstakken voor, zoals de specialistische zakelijke dienstverlening en de horeca.
In de Achterhoek springt de bouw er uit: 60% van de bouwbedrijven heeft hier te weinig personeel.
In de Kop van Noord-Holland is het personeelstekort het grootst in de bedrijfstakken vervoer en opslag en verhuur en overige zakelijke dienstverlening. Meer dan de helft van de bedrijven in deze bedrijfstakken heeft een personeelstekort.
Flevoland is de regio met het laagste personeelstekort aan het begin van het vierde kwartaal van 2018 (16%).
Ook in de regio Delfzijl heeft bijna 16% van de bedrijven een personeelstekort.
In Zuidoost-Zuid-Holland heeft ruim 17%  van de bedrijven een tekort aan personeel.

Uitbreiden personeelsbestand

Per saldo 17% van de niet-financiële bedrijven verwacht dat de personeelssterkte in 2019 zal toenemen. Het meest optimistisch zijn de bedrijven in de regio Midden-Limburg, waar per saldo 30% van de bedrijven het personeelsbestand denkt uit te breiden. Ook in de regio’s Veluwe (28%) en de Achterhoek (25%) verwachten relatief veel bedrijven in 2019 meer personeel te hebben.
In Alkmaar en omgeving en de Zaanstreek, de twee regio’s waar de grootste groep bedrijven een personeelstekort ervaart, verwacht per saldo ongeveer 16% in 2019 meer personeel te zullen aannemen.
Oost-Groningen is de enige regio waarin bedrijven verwachten in 2019 minder personeel in dienst te zullen hebben. Ook in de agglomeratie ’s-Gravenhage zijn de verwachtingen relatief laag, per saldo minder dan 3% van de bedrijven verwacht dat de personeelssterkte in 2019 toeneemt.

Werkloosheid laagste punt

Het werkloosheidspercentage is in november gedaald tot 3,5 en is daarmee voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand tot 326.000 in november.

Arbeidsparticipatie hoogste punt

Waar het werkloosheidspercentage op een nieuw laagste punt uitkomt, is de arbeidsparticipatie juist gestegen tot een nieuw hoogtepunt. Bij het begin van de crisis was 68,3% van de bevolking aan het werk. In november is de nettoarbeidsparticipatie iets hoger met 68,4% en dat is ook direct het hoogste niveau sinds het begin van de meting bijna vijftig jaar geleden. Bovendien neemt niet alleen het aantal werkenden toe, ook werken zij meer uren per week.
De toename van het aantal werkenden in de afgelopen vijf jaar was het grootst bij voltijders en bij deeltijdwerkers met de meeste gewerkte uren.
Het aantal deeltijdwerkers groeide vooral door degenen met de meeste uren, van 20 tot 35 uur per week (meting 3e kwartaal 2018). Deze stijging is het sterkst bij de groep die 28 tot 35 uur per week werkt. In het derde kwartaal van 2003 waren in deze groep ruim 0,9 miljoen werkenden, in dezelfde periode in 2018 waren dat er bijna 1,5 miljoen.
Het aantal deeltijd werkende dat minder dan 20 uur per week werkt bleef ongeveer gelijk ten opzichte van 2003.

Bron: CBS

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer