UWV: groot personeelstekort in de zorg

1

Personeelstekorten in de zorgsector nemen toe. Er ontstaan dit jaar tussen de 120.000 en 130.000 banen in deze sector.

Dat stelt uitkeringsinstantie UWV

Ongeveer de helft van de zorginstellingen had vorig jaar al te kampen met moeilijk vervulbare vacatures. In ziekenhuizen en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg gold dat voor zelfs 80% van de organisaties.

Verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau

Vooral verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau zijn lastig te vinden. De vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden stijgt dit jaar met 1,5%, na jaren van banenverlies in de verpleging, verzorging en thuiszorg. In deze tak werken bijna 1,1 miljoen mensen, die circa 13% van alle banen in Nederland vervullen. Volgens het UWV is er eveneens veel vraag naar mensen in medisch-technische beroepen, zoals audicien, opticien, optometrist en mondhygiënist.

Vacatures kinderopvang verdubbeld

Het UWV stelt dat het aantal vacatures in de kinderopvang in een jaar tijd is verdubbeld, van 200 per maand in 2016 tot 400 openstaande banen per maand vorig jaar. Met name in de Randstad melden werkgevers in dat banen lastig in te vullen zijn. Enkele jaren geleden was er nog een een overschot aan medewerkers in de kinderopvang. Wel worden thans hogere eisen gesteld aan nieuwe werknemers, zoals opleiding, ervaring en taalvaardigheid.

De zorgsector heeft eveneens te lijden onder de vergrijzing. Bijna een kwart van de werknemers in de branche is ouder dan 55 jaar.

Nieuwe arbeidsplaatsen beschikbaar

Veel zorginstellingen houden deze week open huis om de belangstelling van werkzoekenden te wekken. Er komen veel nieuwe arbeidsplaatsen beschikbaar doordat extra geld wordt gestoken in verbetering van de kwaliteit in verpleeghuizen.

Bron: ANP

Noot van de redactie: vacaturesite Indeed constateerde vorig jaar al een groot (dreigend) tekort aan personeel in de zorg.

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Tja UWV, Dan had je in 2014 ook niet 80.000 zorgpersoneel moeten ontslaan, of daar überhaupt je medewerking aan moeten verlenen.

    Mensen eerst als een speelbal behandelen om vervolgens een paar jaar later tot de conclusie te komen dat je ze toch weer nodig hebt?….Erg ongeloofwaardig!

    Maar nee daar hoor ik jullie niet over.

Reageer