Je eigen uitzendbureau starten? Word lid van de ABU of NBBU

0

Wil je je eigen uitzendbureau starten, dan sta je ook voor de keuze om je aan te sluiten bij een van de twee belangrijkste brancheorganisaties, de ABU of de NBBU. Wat doen zij en waarom zou je lid worden?

Brancheorganisaties uitzendbranche: ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) telt 560 leden, variërend van kleine tot grote uitzendorganisaties als Randstad, USG People, ManpowerGroup NL, Adecco Group NL. Deze werkgeversorganisatie vertegenwoordigt 65% van de uitzendbranche. Veel voorkomende diensten van ABU-leden zijn uitzenden, detachering professionals, payrolling en werving en selectie. De ABU presenteert zich als de belangenbehartiger van ondernemers in de hele breedte van de flexmarkt.

Lobby

Een van de activiteiten van de ABU is het voeren van lobby bij de overheid om de wet- en regelgeving rondom flexwerk te beïnvloeden. Belangrijk werk, omdat de politiek geneigd is flexwerk steeds meer aan banden te leggen, terwijl de ABU ernaar streeft dat flexondernemer voldoende ruimte krijgt om goed en succesvol zijn uitzendbureau te runnen.

Advies aan leden

De ABU biedt leden informatie en geeft hen advies over alle mogelijke onderwerpen waar zij als flexondernemer tegenaan lopen. Dit gebeurt tijdens ABU-bijeenkomsten en -seminars, maar daarnaast is er ook een helpdesk voor leden. Jaarlijks beantwoordt de ABU-helpdesk zo’n 5.000 vragen van haar leden over onderwerpen als de CAO voor Uitzendkrachten, arbeidsrecht, loonadministratie, etc.
ABU-leden kunnen eventueel gebruik maken van extra dienstverlening op juridisch gebied of ict-ondersteuning krijgen.

Criteria lidmaatschap

Om lid te worden van de ABU, moet je als uitzendbureau voldoen aan bepaalde criteria. Lidmaatschap van de ABU biedt opdrachtgevers en uitzendkrachten zekerheid dat zij te maken hebben met een betrouwbare, bonafide uitzendbureau. Een ABU-lid moet daarom voldoen aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels.
Om de kwaliteit van het ABU-lidmaatschap te waarborgen, zijn er kwaliteitseisen die door goedgekeurde controlerende instellingen (CI) via audits bij de leden worden getoetst. Daarbij gaat het met name om twee zaken:

  1. controle op de correctie toepassing van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten
  2. controle van de registratie bij Stichting Normering Arbeid (SNA) (certificering volgens de NEN 4400-1 norm)

Wil je lid worden van de ABU, dan kun je online het informatiepakket aanvragen. Ook houdt de ABU regelmatig informatiebijeenkomsten waar geïnteresseerde uitzendondernemers informatie kunnen krijgen over het ABU-lidmaatschap.

Kosten ABU-lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld, en is afhankelijk van de omzet. Voor kleinere uitzendbureaus (met een omzet tot € 1.420.000) is de contributie € 2.269 (waarbij de ABU 25% korting verleent op de contributie 2018). Voor uitzendorganisaties met een jaaromzet boven die grens bedraagt de contributie een promillage van 1,6, aflopend naarmate de omzet groter is.
Wil je lid wil worden van de ABU, dan kan je online informatie over de lidmaatschapsprocedure opvragen en het aanmeldformulier invullen.

Starterspakket

Ga je een eigen uitzendbureau starten? Dan biedt de ABU je een starterspakket. Dit bestaat onder meer uit:

  • De startersgids handboek Ondernemen in Flex (t.w.v. € 39,95)
  • Gratis deelname aan een startersseminar (4 x per jaar gehouden op kantoor ABU)
  • Meerdere voorbeeldcontracten (uitzend- en detacheringsovereenkomsten)
  • Een gedrukt exemplaar van de CAO voor Uitzendkrachten 2017-2019
  • Mogelijkheid tot drie gratis adviesvragen aan de ABU-helpdesk

Dit Starterspakket kost € 129,95 (excl. BTW en verzendkosten)

Brancheorganisaties uitzendbranche: NBBU

NBBUDe Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) vertegenwoordigt ongeveer 1.200 uitzendbureaus (met name in het MKB), payrollorganisaties en andere flexbedrijven. De NBBU vertegenwoordigt ruim een kwart van de uitzendbranche. De brancheorganisatie is aangesloten bij de centrale werkgeversorganisatie MKB-Nederland.
De NBBU heeft tot doel de kwaliteit van flexmarkt te versterken. Als gesprekspartner voor sociale partners en andere organisatie komt de NBBU op voor de belangen van haar leden.

Waarom lid worden?

De NBBU helpt flexondernemers bij het runnen van hun uitzendbureau. De NBBU heeft hiervoor onder meer een servicedesk waar flexondernemers en intercedenten online, per e-mail of per telefoon terecht kunnen met vragen over de NBBU-cao, arbeidsrechtelijke vraagstukken en relevante (sociale) wet- en regelgeving.
Ook kunnen leden gebruik maken van de trainingen en cursussen die de NBBU organiseert om de kennis over ondernemen in de flexbranche op peil te houden.
Bovendien biedt de NBBU ledenvoordeel bij de inkoop van relevante diensten zoals verzekeringen, financiering, trainingen of arbeids- en privacyrecht. Hiervoor werkt de NBBU samen met bepaalde aanbieders van dergelijke diensten.

NBBU-keurmerk

De NBBU staat er voor in dat haar leden betrouwbare, professionele (uitzend)ondernemingen die zich houden aan de bestaande wet- er regelgeving.
De NBBU houdt daarom ook CAO-controles bij haar leden om te zorgen dat de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten en Vaste Medewerkers worden nageleefd.
Ook moeten NBBU-leden beschikken over het SNA-Keurmerk. Dit betekent dat zij moeten zijn gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm – dat eisen stelt met betrekking tot personeels- en loonadministratie aan ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikbaar stellen – en dus zijn opgenomen in het SNA-register.

Kosten lidmaatschap

Elk lid betaalt een jaarlijkse contributie. Dit is de contributie voor 2020.

Hoe word je lid?

Overweeg je lid te worden en wil je je verder laten informeren, dan kun je ook online het informatiepakket aanvragen.
De NBBU houdt regelmatig informatiebijeenkomsten waarop naast actuele thema’s in de flexmarkt (potentiële) leden informatie krijgen over de diensten van de NBBU.
Wil je direct lid worden, ga dan naar het online aanmeldformulier.

Starterspakket

Voor flexondernemers die hun eigen uitzendbureau starten biedt de NBBU het Starterspakket aan.

Hiervoor krijgt de startende uitzendondernemer:

  • Het Handboek ondernemen in Flex
  • Deelname aan het seminar Starten in de Flexbranche
  • 5 keer eerstelijnsadvies van de NBBU-Servicedesk

De kosten van dit starterspakket zijn € 159,95.

__________________________________________________________________________________________

CAO voor Uitzendkrachten

Zowel de ABU als de NBBU vertegenwoordigen de werkgevers in de uitzendbranche bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor Uitzendkrachten en Vaste medewerkers.
Onder de ABU-CAO voor Uitzendkrachten vallen 700.000 uitzendkrachten. Daarnaast is er nog de NBBU-cao voor Uitzendkrachten, waaronder 70.000 uitzendkrachten vallen.
Beide CAO’s lopen tot 1 juni 2019. Het is de bedoeling dat beide cao’s voor uitzendkrachten vanaf 1 juni 2019 worden samengevoegd.

__________________________________________________________________________________________

Handboek Ondernemen in Flex

Tip! Het handboek Ondernemen in flex is een handig naslagwerk voor de (startende) uitzendondernemer. Dit boek is een uitgave van Professionals in Flex, in samenwerking met de ABU, NBBU, SNCU en Köster Advocaten. De meest recente versie bevat de wijzigingen in wet- en regelgeving en cao-wijzigingen.

Over Auteur

Reageer