Flexmarkt Magazine

Met Flexmarkt excelleer je in jouw ondernemerschap! Flexmarkt is praktisch, onafhankelijk, inspirerend en vernieuwend. 

Interesse om Flexmarkt te proberen?

Brancheinformatie

trading-643723_960_720Hier vind je informatie over uitzenduren en omzetcijfers, awards, certificering, actuele juridische informatie. Lees meer >>>

Meest recente artikelen

Brancheinformatie
Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat
zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en
ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries
en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Arbeidsmarkt
TNO Arbeid

Dagelijks zet TNO zich in opdat mensen gezond, veilig,
slim, productief en met plezier aan het werk gaan.

Brancheinformatie
CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot
taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van
praktijk, beleid en wetenschap. De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei- en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens.

Brancheinformatie
Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau maakt onafhankelijke
economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die
relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland.