Tag: wet- en regelgeving

Werkgeverschap
Asscher pakt ontduiken minimumloon aan

Om ontduiking van het wettelijk minimumloon tegen te gaan, mag het salaris voortaan niet meer volledig contant worden uitbetaald. Vanaf 1 januari volgend jaar moet minimaal een salarisgedeelte dat gelijk is aan het minimumloon giraal worden overgemaakt. Werkgevers mogen ook ziektekostenpremies en dergelijke niet meer verrekenen met het minimumloon.

Flexwerkers
Uitzendbureaus laten plaatsingsfee liggen

Uitzendbureaus kunnen een plaatsingsfee krijgen als zij een 55-plusser die in de WW zit bemiddelen naar werk. Maar slechts weinig uitzendbureaus maken aanspraak hierop. Asscher verruimt de regeling en maakt deze ook beschikbaar voor 50-plussers.

Arbeidsmarkt
Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer ging vanmiddag akkoord met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). VVD, PvdA, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en GroenLinks stemden voor de nieuwe wet.

Brancheinformatie
Rechter verbiedt premieverhoging WGA

Delta Lloyd mag de forse premieverhoging van lopende WGA eigenrisicodrager verzekeringen niet doorvoeren. De verzekeraar moet het risico van het onverwacht hoog aantal WGA-uitkeringen zelf nemen en niet op haar klanten afwentelen.

1 2 3 4 5 6 9