Deadline Ziektewet en WGA 2019 gemist? Grijp uw kans in 2020!

0

Door de afschaffing van sectorverloning per 2020 hebben veel uitzenders besloten weer eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Niet iedereen heeft echter vóór 1 oktober 2019 de besluitvorming en aanvraag rond gekregen. Geldt dit ook voor u, dan is het verstandig om na te gaan of u bij de eerstvolgende gelegenheid (1 april 2020) alsnog de stap wilt zetten.

Het jaar is nog niet voorbij, maar nu al staat vast dat 2019 voor de uitzendsector een jaar was van ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid. Mogelijk viel het u niet mee om alle wijzigingen bij te benen en een koers uit te stippelen voor de komende jaren. Toch is het van groot belang om dat wel te doen. Want één ding is duidelijk: ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn voor uitzenders met ingang van 2020 een factor van veel groter belang dan voorheen. En omdat de schadelast de komende jaren steeds verder oploopt, zal dat belang alleen maar groter worden.

Pas op: fors hogere publieke premie Ziektewet

De afschaffing van sectorverloning confronteert uitzendwerkgevers vanaf 2020 met de hoge schadelast van sector 52. Ruimte om in andere sectoren te verlonen is er dadelijk niet meer. Past u deze methode nu nog wel toe? Dan moet u voor 2020 bij publieke verzekering rekening houden met fors hogere premies, met name bij de Ziektewet. De maximum Ziektewetpremie voor sector ligt komend jaar op maar liefst 10,02% (1,75 x de sectorpremie). De nota gedifferentieerde premies 2020 van UWV signaleert (p. 18) voor diverse grote uitzenders premiemutaties van meer dan 3%.

De trend is verre van positief

Op de achtergrond wijzigt er intussen van alles aan de wijze waarop de fiscus de premies voor de Ziektewet en de WGA berekent. Het principe blijft echter gelijk: grotere instroom betekent stijgende premies. En de trend is allerminst positief. Hadden uitzenders vorig jaar al geen reden tot juichen, dit jaar is dat nog veel minder het geval. Kleine uitzenders krijgen in 2020 bij publieke verzekering te maken met fors stijgende sectorpremies (Ziektewet: van 4,85% naar 5,73%; WGA: van 1,15% naar 1,58%). Middelgrote en grote uitzenders zien de gemiddelde werkgeversrisicopercentages scherp stijgen (Ziektewet: van 0,26% naar 0,32%; WGA: van 0,41% naar 0,48%). En dat zijn nog gemiddelden van álle middelgrote en grote werkgevers, die gunstiger uitvallen dan de cijfers van de uitzendsector.

Mis de deadline van 1 april 2020 niet

Bij zulke grote financiële risico’s is het belang van goede schadelastbeheersing groter dan ooit tevoren. Daarom is het zo belangrijk om te weten hoe u het beste af bent: bij UWV of bij private uitvoering en verzekering. Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA kan tweemaal per jaar. Heeft u hier om wat voor reden dan ook geen beslissing over kunnen nemen voor 1 oktober 2019, doe het dan in elk geval vóór 1 april 2020. Want hoe uw keuze ook mag uitvallen, vast staat dat de financiële belangen te groot zijn om blindelings een van beide opties te selecteren.

Dit artikel is gesponsord door Acture

Over Auteur

Reageer