NBBU: Den Haag tast opstapfunctie uitzendwerk aan

0

Volgens de NBBU wordt de werkzoekende de dupe van de wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het wetsvoorstel ondermijnt de belangrijke opstapfunctie van uitzendwerk.

De NBBU ziet in ieder geval twee maatregelen uit de WAB waarvan de (kwetsbare) werkzoekende de dupe wordt.

Wordt uitzendkracht payrollkracht?

Ten eerste hebben de nieuwe maatregelen rondom payroll als nadelig bijeffect dat ze ook uitzendkrachten kunnen raken. In de samenwerking met het UWV en gemeenten helpen uitzendbureaus veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Onder de nieuwe wetgeving worden veel van deze uitzendkrachten gezien als payrollkracht. De hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, zullen allemaal in rekening worden gebracht bij de eindopdrachtgever. Dit heeft als gevolg dat die steeds meer weerstand zal voelen om in zee te gaan met een uitzendbureau. Dit gaat ten koste van de arbeidsmarktkansen van deze kwetsbare groep uitzendkrachten.

Uitzenden duurder door hoge premies

Ten tweede maken de nieuwe wetsvoorstellen uitzenden nog duurder. Op uitzenden wordt de hoge WW-premie van toepassing. Dit betekent dat die premie flink hoger wordt dan de premie die betaald moet worden voor iemand in een vast dienstverband.
Daarnaast worden per 1 januari 2020 alle uitzendondernemingen in sector 52 geplaatst, waardoor ook een hoge premie van toepassing is op de Ziektewet en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
Volgens de NBBU komt hierdoor de opstapfunctie van flexibele arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het geding. Uitzendkrachten worden door deze hoge premies namelijk zo duur, dat kwetsbare groepen daarmee onaantrekkelijk worden voor werkgevers. De kwetsbare werkzoekende betaalt uiteindelijk dus de echte prijs, zo stelt de brancheorganisatie.

Werkzoekende de dupe

De NBBU concludeert dat de nieuwe wetgeving in de toekomst zorgt voor minder mogelijkheden voor werkzoekenden. Om flex in de kiem te smoren, maakt Den Haag het duurder en duurder, stelt de brancheorganisatie. De verkeerde doelgroepen worden daar volgens de NBBU de dupe van en flexkrachten krijgen minder kansen, terwijl de maatschappij juist om steeds meer flexibiliteit vraagt.

Opstapfunctie uitzendbranche

De NBBU wijst Den Haag er nogmaals op dat uitzendbranche een belangrijke maatschappelijke functie vervult en veel mensen uit kwetsbare groepen werkzekerheid biedt. Zo bestaat de uitzendpopulatie voor 27% uit uitzendkrachten zonder startkwalificatie (MBO-2 niveau) en gaat 35% van de uitkeringsgerechtigden die het werk hervatten via een uitzendbureau aan de slag. Het uitgebreide netwerk dat uitzendondernemingen hiervoor tot hun beschikking hebben, kan niet zomaar door andere sectoren worden overgenomen.

Bron: NBBU

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer