Maand archieven: juni, 2009

Ondernemen
OTYS Recruiting Technology

OTYS is simpel gezegd werving en selectie software. Zo eenvoudig kan het zijn. Maar OTYS is eigenlijk veel meer. Ten eerste is OTYS het grootste en bekendste platform in Nederland en België voor werving en selectie, zowel werving- en selectiebureaus, uitzendbureaus, vacaturebanken en corporate recruiters. Ten tweede is OTYS een dienstverlener pur sang.

Brancheinformatie
Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst wordt door de wet beschouwd als een (bijzondere) arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. De uitzendovereenkomst valt daarom onder het reguliere arbeidsrecht.

Flexwerkers
Uitzendbeding

In een uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden
opgenomen. Het uitzendbeding is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:
668a)

Werkgeverschap
Opzeggen van een arbeidsovereenkomst

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst is de andere partij meedelen dat men de arbeidsovereenkomst eenzijdig laat eindigen. Voor deze mededeling is geen instemming nodig van de ander. Wel geldt bij opzegging een aantal regels.

Werkgeverschap
Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als een werknemer zwanger wordt, heeft ze recht op zwangerschapsverlof
(voor de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling). Tijdens het verlof
heeft de werknemer recht op een uitkering die net zo hoog is als het
ziektewetdagloon, ofwel 100% van haar salaris (tot het wettelijk maximum
dagloon).