De oplossing voor EU-recruitment

0

Veel bedrijven krijgen sommige vacatures maar moeilijk vervuld. Denk aan vacatures in uitvoerende beroepen zoals de bouw en techniek. Doordat we onderdeel zijn van de EU is het mogelijk om over de grens te kijken naar geschikt personeel. De grote vraag is alleen: waar begin je met zoeken? Internationaal recruitment kent een aantal pijnpunten. Tegelijkertijd is er ook een oplossing.

In sommige sectoren is de laatste jaren een flink tekort aan goed personeel ontstaan. De oorzaken daarvoor lopen nogal uiteen. Van tekort aan investeringen en aandacht voor uitvoerende beroepen door de overheid, tot te weinig interesse in bepaalde beroepen in Nederland. Het gevolg van die schaarste is dat de kleine groep beschikbare kandidaten en zzp’ers die wel in die uitvoerende beroepen actief zijn – vanzelfsprekend – een hoger salaris vraagt. Als bedrijf of uitzendbureau kun je dan ervoor kiezen om de (soms te hoge) salarissen te accepteren, nieuwe projecten niet aan te nemen of een blik over grens te werpen op zoek naar personeel. Als je gaat voor die laatste optie, kom je omwille van de eenvoud en de regelgeving als gauw uit bij een medewerker uit een ander land van de Europese Unie. Maar Europa is groot. Waar begin je met zoeken?

EU-recruitment

Als je een klein tot middelgroot bedrijf bent of uitzendbureau hebt, is het erg lastig om de juiste kandidaat te vinden buiten de eigen landsgrenzen. Je kunt contact opnemen met een Europees recruitmentbureau, maar hoe weet je van te voren of dat bureau betrouwbaar is? En als het bureau al betrouwbaar is, hoe weet je zeker dat de kandidaten die aangedragen worden over de werkervaring beschikken die ze claimen? Een andere optie is om kandidaten te zoeken via social media. Maar ook hiervoor geldt weer: hoe weet je of een kandidaat die reageert (als er al iemand reageert) ook daadwerkelijk geschikt is voor de vacature? Tot slot is er nog de taalbarrière die communiceren erg lastig maakt. Hoe ga je het gesprek aan met een kandidaat uit bijvoorbeeld Roemenië of Portugal?

Bedrijf oprichten?

Een andere optie om EU-werknemers te vinden is om een BV op te richten in het land waar je de werknemers vandaan wil halen. Maar ook hier kleven veel nadelen aan. Laten we beginnen met de kosten die dit met zich meebrengt. Dat is voor kleine en middelgrote bedrijven vaak al niet op te brengen. Daarnaast is een probleem dat je je specifiek richt op één land (of eigenlijk alleen een bepaalde regio in dat land). Richt je een BV op in Roemenië, dan kun je daar mensen werven, maar je mist alle geschikte kandidaten in Polen, Italië en Spanje. Daar komt nog bij dat je in een land of regio gaat zoeken naar mensen, waarvan je van tevoren niet weet of zij wel bereid zijn om naar Nederland te komen.

Online platformen

Door de digitalisering zijn er steeds meer online recruitmentplatformen gekomen. Daar kun je als uitzendbureau of bedrijf nu al terecht om te zoeken naar geschikte kandidaten. Het probleem zit hem hier vaak in het zoeken. Want hoe vind je de juiste kandidaat in immense databanken waar alle EU-werkers zichtbaar zijn? Zijn deze mensen nog wel op zoek naar een baan of hebben ze zich destijds ingeschreven en hebben ze nu al ergens anders werk? Beschikken ze over de juiste kwalificaties om het werk uit te voeren? Met die vragen hou je je natuurlijk liever niet bezig. Gelukkig is er ook goed nieuws.

Actieve recruitment

Vanuit de grote vraag naar Europees personeel – in diverse Europese landen – is het platform Zutzu tot stand gekomen waarop bedrijven en uitzendbureaus hun vacatures kwijt kunnen en waar tegelijkertijd recruiters actief zijn om de vacatures te vervullen. Doordat de recruiters uit verschillende landen komen, is er een goede Europese dekking. Daarnaast kunnen Nederlandse uitzendorganisaties beschikbaar personeel waar geen gepast werk voor te vinden is, aanbieden op het platform. Uitzendbureaus uit verschillende landen kunnen met elkaar samenwerken. Het platform biedt EU-recruitmentbureaus ook de kans om in contact te komen met Nederlandse bedrijven die interesse hebben in buitenlandse werknemers.

Klaar voor het nieuwe nu

Een platform voldoet bij uitstek aan de regels die we vandaag de dag strikter moeten hanteren. Zo is het mogelijk om via videoconferencing de sollicitatiegesprekken te voeren. Dat scheelt overbodige reisbewegingen en – gelet op de coronamaatregelen – is een stuk veiliger. Zodra er een match is tussen bedrijf of uitzendbureau en kandidaat, komt de kandidaat pas naar Nederland om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Referentiecheck

De recruiters die actief zijn op het platform controleren de referenties van de kandidaten. Het aantal beschikbare kandidaten groeit gestaag. Elke dag komen er ongeveer 500 kandidaten bij en in totaal zijn er nu ongeveer 50.000 geschikte kandidaten op zoek naar werk in het buitenland. Kandidaten die op het platform staan, zijn gecontroleerd. Je kunt er als organisatie dus op vertrouwen dat je goed personeel aanstelt. Uiteraard kunnen ook zzp’ers zich aanbieden via het platform, mits zij voldoen aan de eisen die gelden voor zelfstandigen. Zij kunnen zelf aangeven in welke landen ze willen werken en voor welke prijs. Het waarderingssysteem van het platform zorgt er bovendien voor dat werknemers die accurate informatie delen, eerder gevonden worden door opdrachtgevers. Dit stimuleert werknemers om een zo compleet mogelijk profiel in te vullen. Daarnaast krijgen ze voor een goed uitgevoerde klus een positieve beoordeling waardoor ze ook weer een betere waardering krijgen. Het waarderingssysteem maakt het voor bedrijven eenvoudig om altijd de meest geschikte kandidaten te  selecteren.

Niet meer van deze tijd

Behalve de referentiecheck en het waarderingssysteem is een groot voordeel voor bedrijven dat zij (tijdelijk) een dedicated recruiter kunnen aanstellen op het platform. Die gaat specifiek voor jou op zoek naar de juiste mensen en gebruikt daarvoor het complete Europese (EU) netwerk. Want zeg nou zelf: het is toch niet meer van deze tijd om een vestiging te openen in het buitenland puur en alleen om daar mensen te werven?

Dit artikel is gesponsord door Zutzu.nl

Over Auteur

Reageer