‘WAB leidt tot hausse aan schijnconstructies met zzp’ers’

0

Minister Koolmees hanteert het achterhaalde begrip van de allocatiefunctie om het verschil tussen uitzenden en payroll duidelijk te maken. Bovendien is het wachten op een ‘hausse aan schijnconstructies met zzp’ers’ nu de WAB per 1 januari 2020 lijkt in te gaan.

Dat stelt Julius Kousbroek, managing director van payrollorganisatie WePayPeople.

De Eerste Kamer stemt 28 mei a.s. hoogstwaarschijnlijk in met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Kousbroek zegt in een reactie op komst van de WAB: “Payrolling wordt door de nieuwe wet eindelijk erkend als een op zichzelf staande dienstverlening en dat is positief. Als flexbranche kunnen we nu aan de slag om naast onze huidige producten ook een aparte payrollovereenkomst aan te bieden. Dit neemt niet weg dat de WAB zoals die er nu ligt veel vraagtekens blijft oproepen.”

Onderscheid uitzenden en payroll

Het onderscheid tussen uitzenden en payrollen heeft onder andere gevolgen voor de ketenregeling, transitievergoeding en pensioenopbouw, geeft WePayPeople terecht aan. In de WAB staan namelijk maatregelen die de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van payrollkrachten zoveel mogelijk gelijktrekken met die van werknemers in dienst van de opdrachtgever.
Minister Koolmees benadrukte tijdens de plenaire zitting in de Eerste Kamer afgelopen maandagavond dat er duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het uitzend- en payrollregime. Dat verschil zit volgens de minister vooral in de allocatiefunctie; uitzenden kent een allocatiefunctie, payroll niet – zo stelt Koolmees.

Begrip allocatie achterhaald

Maar met name de allocatiefunctie – het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt – die dus een belangrijke factor vormt in te bepalen of iets payrolling of uitzenden is, leidt tot verwarring, stelt Julius Kousbroek: “Het begrip allocatie stamt nog van voor het internettijdperk, de tijden dat alleen via een intercedent vraag en aanbod van arbeid bij elkaar werden gebracht, zijn definitief voorbij. Wij zijn benieuwd hoe de overheid om zal gaan met al die bedrijven die samenwerkingsverbanden, websites, sociale media en kunstmatige intelligentie inzetten voor hun werving en selectie.”

Schijnconstructie met zzp’ers

Naar verwachting verdubbelt, mede door de opkomst van de platformeconomie, het aantal zzp’ers de komende jaren, zo stelt WePayPeople. In vergelijking met flex en vaste medewerkers zijn zzp’ers goedkoop voor opdrachtgevers omdat er geen sociale premies, pensioen of loonheffingen worden afgedragen. “Zoals de Raad van State reeds vorig jaar op niet mis te verstane wijze heeft meegedeeld, schiet de WAB op het vlak van het terugdringen van flexibele arbeid zijn doel totaal voorbij. De vraag naar flexwerk neemt niet af, hetgeen leidt tot omzeiling van de wet”, zo stelt Kousbroek. “Het is wachten op een door de wet gefaciliteerde hausse aan schijnconstructies met zzp’ers terwijl de overheid hiervoor al vier jaar geleden werd gewaarschuwd. In dat licht is het een gemiste kans dat men niet heeft gewacht op het advies van de Commissie Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt.”

Bron: WePayPeople

Noot van de redactie: Kousbroek waarschuwde eerder dit jaar ook al voor een verdubbeling van het aantal zzp’ers, mede door de opkomst van arbeidsmarktplatformen. De WAB beperkt in zijn ogen de gereguleerde vormen van flexibele arbeid, terwijl er geen oplossing wordt geboden voor schijnzelfstandigheid. WePayPeople voerde zelfs een campagne tegen zzp-platformen en vóór flex.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer