Webmodule inhuur zzp’ers geeft lang niet altijd duidelijkheid

0

De pilot met de webmodule die moet gaan bepalen of opdrachtgevers wel of niet zzp’ers mogen inhuren is afgerond. Conclusie: in drie op de tien gevallen biedt de webmodule geen duidelijkheid. Het invoeren hiervan en andere, nieuwe zzp-wetgeving (vervangen Wet DBA) is aan een volgend kabinet.

Dat blijkt uit de voortgangsbrief die minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) gisteren aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Webmodule

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is een online tool waarmee opdrachtgevers kunnen bepalen of ze voor een opdracht een zelfstandige kunnen inhuren (opdrachtgeversverklaring). Het idee is dat de uitkomst van de webmodule opdrachtgevers en zelfstandigen vooraf duidelijkheid biedt of het werk door een zelfstandige gedaan mag worden of dat er sprake is van een dienstbetrekking (en het werk door een werknemer gedaan dient te worden).

In totaal is tijdens de pilotperiode 6.667 keer een uitkomst gegeven. De uitkomsten geven een verdeeld beeld:

  • In 28% van de gevallen is er ‘een indicatie buiten dienstbetrekking’ (werk mag dus door een zelfstandige worden uitgevoerd)
  • In 34% van de gevallen is er sprake van ‘een indicatie dienstbetrekking’ (werk zou door werknemer gedaan moeten worden)
  • In 28% van de gevallen is er geen oordeel mogelijk
  • En in 10% van de gevallen is er ‘mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking’

Handhaving opgeschort

Het moratorium op de handhaving van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) blijft ondertussen van kracht. Dit betekent in de praktijk dat de Belastingdienst alleen ‘kwaadwillende’ bedrijven beboet. “Voor een effectieve handhaving is, zoals de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap, red.) in haar rapport heeft geadviseerd, wijziging van wet- en regelgeving nodig. Meer concreet betekent dit het verkleinen van de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen (voor het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en fiscaliteit) en het geven van meer duidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie’, schrijven Koolmees en Vijlbrief.

Zzp-wetgeving voor volgend kabinet

De bewindslieden laten het dus aan het volgende kabinet welke zzp-wetgeving er uiteindelijk moet komen. Het vervangen van de mislukte Wet DBA is en blijft dus een hoofdpijndossier. Toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes voerde – ondanks forse kritiek – in 2016 de wet DBA in. Het werd een regelrecht debacle en zijn opvolger Koolmees (SZW) heeft getracht dit om te bouwen tot werkbare zzp-wetgeving. Maar dat is niet gelukt.
Koolmees kwam met drie voorstellen: een minimumtarief, een opt out (zelfstandigenverklaring) voor zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen en de webmodule. Maar het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring zijn inmiddels al weer van tafel. De webmodule als mogelijk instrument blijft dus over.

Een nieuw kabinet moet zich buigen over de door iedereen noodzakelijk geachte hervorming van de arbeidsmarkt. Koolmees laat de uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie Borstlap, het SER-advies en nieuwe zzp-wetgeving, over aan zijn opvolger.

Lees ook: Koolmees laat uitwerking Borstlap over aan volgende kabinet

 

Over Auteur

Reageer