Moeilijke tijden voor de flexbranche: ‘alle seinen staan op rood’

1

Het zijn moeilijke tijden, ook voor de flexbranche. Ondanks de grote vraag naar personeel, zijn de vooruitzichten somber. Er dreigt een recessie en tegelijkertijd moeten werkgevers nog meer moeite doen om geschikte kandidaten te vinden.

Volgens de Intelligence Group staan alle seinen zelfs op rood. Het data/tech-bedrijf komt tot die conclusie nadat het bedrijf de indicatoren van de economie en arbeidsmarkt in kaart heeft gebracht.

Bron: Intelligence Group

Vertrouwen neemt af

Alle indicatoren geven een daling aan. Aan de kant van de werkgevers neemt nu ook het vertrouwen serieus af. Het producentenvertrouwen is weliswaar nog net positief, maar de index daalt de laatste maanden snel. Bovendien was voor het eerst in bijna twee jaar tijd het oordeel over de verwachte bedrijvigheid negatief. De inkoopmanagersindex – doorgaans een sterke voorspeller van de economische groei – daalde flink in september en zakte bovendien door de 50-puntengrens. Dat impliceert een afname van de industriële productie en doorgaans ook een daling van de economische groei.

Daling in uitzenduren

Ook de uitzendbranche kent al maanden krimp. Het aantal uitzenduren daalde de afgelopen periode met 7,3% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, zo toont de recente ABU Marktmonitor aan.  Voor de zevende keer op rij was er sprake van een daling. De afname wordt wel steeds iets kleiner. Vlak voor en aan het begin van de zomer liep de daling nog in de dubbele cijfers.
Conjuncturele ontwikkelingen worden doorgaans als eerste gevoeld in de uitzendbranche (‘vroegcyclisch’). De afname van de uitzenduren zou kunnen duiden op een afname van de economische groei. Echter speelt natuurlijk ook de extreem krappe arbeidsmarkt een rol. Uitzenders hebben zelf ook moeite met het vinden van geschikt personeel. Daarnaast nemen werkgevers meer mensen direct in vaste dienst aan.

Recessie?

Op de arbeidsmarkt is er van de naderende recessie vooralsnog weinig merkbaar. Sterker nog, in het derde kwartaal werd de krapte nog groter. Het aantal vacatures bleef onverminderd hoog en het aanbod laag. De werkloosheid is dan wel opgelopen de laatste maanden, maar is met 3,8% nog steeds erg laag. Aan de aanbodkant zien we bovendien dat nog minder mensen actief op zoek zijn naar ander/nieuw werk. Aan de ene kant is er zoveel werk en de noodzaak om actief te zoeken laag dat werknemers ‘achterover kunnen leunen’. Daar komt bij dat werknemers steeds vaker benaderd worden door werkgevers/recruiters voor een baan. In het derde kwartaal bereikte de ‘sourcingsdruk’ opnieuw een record. Daarnaast maakt alle onzekerheid en het lage vertrouwen het misschien ook wel minder aantrekkelijk om van baan te wisselen. Werkgevers moeten dus nog meer moeite doen om geschikte kandidaten te vinden.

 

Werken aan Flexbureau 4.0, zo doe je dat

Dat we in bijzondere tijden leven, is duidelijk. Hoe alles er over vijf jaar uitziet en wat dat vraagt van ondernemers in de flexbranche is echter veel minder duidelijk. Volgens Flemarkt-hoofdredacteur Wim Davidse vormen vier ingrediënten het recept voor succes van flexbureaus in de toekomst.

Wim Davidse

Lees het artikel van Wim Davidse op flexmarkt.nl

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Het zal wel meevallen met dat de cijfers op rood staan denk ik dan. Vooral NBBU uitzendbureaus hebben mooie beloftes maar komen niets na, en nu al bij 2 uitzendbureaus ben ik voorgelogen door de intercedent. Nadat detacheringsovereenkomst niet verlengd is, en ik gesolliciteerd heb op hun aanraden op vacatures, heb ik nog steeds niets gehoord van de intercedent en heb ik met veel pijn en moeite de toezegging gekregen dat mijn transitievergoeding betaald ga krijgen nadat ik heb aangegeven naar de kantonrechter te stappen als deze niet betaald zou worden.

    Inmiddels voorzien van een baan, vind ik dat de NBBU een stevige schoonmaak in haar ledenbestand verdient! Namen noem ik niet, maar hopelijk herkent de NBBU deze signalen ook, want het gaat nergens over.

Reageer