OTTO Workforce pleit voor herinvoering uitzendvergunning

1

OTTO Work Force wil dat de overheid de misstanden aan de onderkant van de uitzendmarkt aanpakt. De uitzendorganisatie pleit voor de herinvoering van de uitzendvergunning en voor een stringenter beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het kabinet kondigt tegelijkertijd ook maatregelen aan om misstanden rondom arbeidsmigranten te voorkomen, maar ziet niets in terugkeer naar het vergunningstelsel.

OTTO pleit voor herinvoering van de uitzendvergunning en wijst erop dat sinds het afschaffen van de uitzendvergunning in 1998 er aan de onderkant van de uitzendmarkt een wildgroei ontstaan. Nederland telt inmiddels 14.200 uitzendbedrijven, een groei van ruim 10.000 sinds 1998. Dat leidt tot misstanden als onderbetaling, concurrentievervalsing en belastingontwijking omdat het merendeel niet NEN-gecertificeerd is. Na ruim twintig jaar moeten we constateren dat de zelfregulering is mislukt, zo stelt OTTO.
Daarom pleit OTTO voor de herinvoering van de uitzendvergunning ingaande 1 januari 2021. OTTO is ervan overtuigd dat alleen op deze manier de onderkant van de uitzendmarkt kan worden aangepakt en verdere margedruk in de sector kan worden voorkomen.

Lees het statement van OTTO Work Force

Vergunningsplicht

Maar als het aan het kabinet ligt, komt het vergunningstelsel niet weer terug. Dat valt op te maken uit de uit de brief Aanpak misstanden arbeidsmigranten die minister Koolmees (Sociale Zaken) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) op 21 juni jl. hebben gestuurd aan de Tweede Kamer. In deze brief gaan de bewindslieden op verzoek van de Kamer in op de misstanden rondom de werkomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten uit de EU.
De ministers wijzen er in hun brief aan de Kamer op dat de vergunningplicht voor uitzendbureaus in 1998 is afgeschaft omdat bleek dat ook een vergunningstelsel malafiditeit niet kon voorkomen, terwijl het wel veel administratieve lasten voor bedrijven en de overheid tot gevolg had. In de brief geven de bewindslieden juist aan dat het private keurmerk Stichting Normering Arbeid (SNA) en SNCU goed werk doen. De publiek-private samenwerking met de Inspectie SZW en de Belastingdienst functioneert prima volgens de ministers.

Meer maatregelen nodig

Om misstanden met EU-arbeidsmigranten aan te pakken kondigt het kabinet wel extra maatregelen aan. Het kabinet heeft al een aantal maatregelen getroffen, waaronder voorlichting in landen van herkomst en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). De bewindslieden stellen in de brief dat deze maatregelen nog niet genoeg zijn. En dus wil het kabinet de komende tijd via intensieve samenwerking met gemeenten, sociale partners en handhavende en controlerende partijen de huidige maatregelen verder uitwerken en nieuwe maatregelen treffen om misstanden aan te pakken.

Als mogelijke maatregelen noemen de ministers onder meer:

  • betere voorlichting aan arbeidsmigranten
  • drempel om misstanden te melden verlagen
  • betere registratie (Basisregistratie Personen (BRP))
  • betere huisvesting (onder meer ism Stichting Normering Flexwonen (SNF)

OTTO komt ook met een voorstel om de huisvesting van arbeidsmigranten beter aan te pakken. OTTO pleit voor jaarlijkse keuringen van alle panden waar arbeidsmigranten wonen en het verplichtstellen van het SNF-keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen.

Bronnen: OTTO Work Force/Rijksoverheid

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Joost Kreulen op

    Helemaal mee eens. Ik heb het van meet af aan al een slecht idee gevonden om de vergunningsplicht destijds los te laten. Paste toen in allesomvattende maatregelen tot liberalisering. Juist een sector waar het risico van misstanden rondom de factor arbeid groot is, is zelf regulering niet verstandig.

Reageer